Gebruikersinterface

Opent het dialoogvenster Gebruikersinterface selecteren waarin u de indeling van de gebruikersinterface voor LibreOffice kunt kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies menu Beeld - Gebruikersinterface

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu rechtsboven (☰), kies Gebruikersinterface.


De notebookbalk toont een andere manier om bedieningselementen en pictogrammen te ordenen dan een verzameling rechte rijen pictogrammen, waarbij contextuele groepen opdrachten en inhoud worden weergegeven voor een sneller gebruik en een betere gebruikerservaring.

Gebruikersinterface-indelingen

Het item Gebruikersinterface definieert welke elementen van de gebruikersinterface zichtbaar zijn.

Werkbalk Standaard

Klassieke modus met twee zichtbare werkbalken - Standaard en Opmaak. De Zijbalk is gedeeltelijk samengevouwen en toont alleen tabbladen. Bedoeld voor gebruikers die bekend zijn met de klassieke interface.

Tabbladen

In deze modus is de balk verdeeld in tabbladen, waarbij elk tabblad een reeks pictogrammen weergeeft, gegroepeerd op context. De context kan ook veranderen afhankelijk van het object dat in het document is geselecteerd, bijvoorbeeld een tabel of een afbeelding. De gebruikersinterface met tabbladen lijkt het meest op de linten die in Microsoft Office worden gebruikt. Het organiseert functies in tabbladen en maakt het hoofdmenu overbodig.

Tabbladen compact

De variant Tabbladen compact is bedoeld om bekend te zijn met de Microsoft Office-interface, maar neemt minder ruimte in beslag voor kleinere schermen.

Groepen compact

De interface Groepen compact biedt toegang tot functies in groepen, met pictogrammen voor de meest gebruikte functies en vervolgkeuzemenu's voor andere. Deze compacte variant geeft de voorkeur aan verticale ruimte.

Contextueel enkelvoudig

De interface Contextueel enkelvoudig toont functies in een werkbalk met één regel en contextafhankelijke inhoud.

Enkelvoudige werkbalk

Standaard gebruikersinterface maar met eenregelige werkbalk. Bedoeld voor gebruik op kleine schermen. De zijbalk is samengevouwen.

Zijbalk

Standaard gebruikersinterface met uitgebreide Zijbalk. Deskundige gebruikers die snel veel verschillende eigenschappen willen wijzigen, wordt aangeraden deze gebruikersinterface te gebruiken.

Wanneer de gebruiker extra werkbalken activeert, worden deze opgeslagen in het gebruikersprofiel. Als u terugkeert naar de modus notebookbalk, worden alle werkbalken die eerder zichtbaar waren, weer weergegeven.

note

Van de modi Tabblad en Groepen is ook een compact-versie aanwezig.


tip

De grootte van de pictogrammen op de enkelvoudige werkbalk kunnen worden aangepast in het vak Pictogramgrootte Enkelvoudige werkbalk in - LibreOffice - Beeld.


note

De notebookbalk kan niet aangepast worden.


warning

De huidige implementatie (LibreOffice 24.2) van de enkelvoudige werkbalk is gemeenschappelijk voor de modules Writer, Calc, Draw en Impress. Een wijziging in de enkelvoudige werkbalk in de ene module heeft invloed op de enkelvoudige werkbalk van de andere modules.


Werkbalken

Beeld opties

Help ons, alstublieft!