Audio of Video

Voegt een film- of geluidsbestand in uw document in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Invoegen - Media.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Media

Media / Audio of Video


Bestandsdialoogvensters - zoals Openen, Opslaan als en dergelijke - zijn op twee verschillende manieren verkrijgbaar:

Gebruik - LibreOffice - Algemeen om van de ene naar de andere te wisselen.

Mapselectie

Kies de gewenste map op uit de keuzelijst of typ het padnaam. De functie AutoAanvullen kan worden gebruikt om het typen te vergemakkelijken.

Maak verbinding met een server met behulp van het dialoogvenster Bestandsservices.
Selecteer een bovenliggende map uit het pad met het pictogram Openen.

Voeg een submap toe aan de huidige map met nieuwe map maken.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren.

Bestandstype

Selecteer de bestandsindeling voor het document dat u opslaat. In het weergavegebied worden alleen de documenten met dit bestandstype weergegeven. Bestandstypes worden in Informatie over import- en exportfilters beschreven.

Zo voegt u een film- of geluidsbestand in uw document in:

 1. Klik op de positie waar u het bestand wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen - Media - Audio of video. Voor LibreOffice Impress, kies Invoegen - Audio of video.

 3. Selecteer het gewenste bestand in het dialoogvenster Bestand openen.

  note

  De bestandstypen die in dit venster worden vermeld, worden niet door alle besturingssystemen ondersteund.


 4. Klik in het vak Koppeling als u een koppeling wilt naar het originele bestand. Als het niet is gecontroleerd, wordt het media-bestand ingesloten (niet ondersteund voor alle bestandsformaten).

 5. Klik op Openen.

Als alternatief kunt u Extra - Mediaspeler kiezen om de Mediaspeler te openen. Gebruik de Mediaspeler om voorbeelden weer te geven van alle ondersteunde mediabestanden. Klik op de knop Toepassen in het venster Mediaspeler om het huidige mediabestand in uw document in te voegen.

Een film- of geluidsbestand afspelen

 1. Klik op het objectpictogram voor het film- of geluidsbestand in uw document.

  Als het pictogram op de achtergrond staat, houdt u terwijl u klikt.

  De werkbalk Media afspelen wordt weergegeven.

 2. Klik op Afspelen op de werkbalk Media afspelen.

note

Als u een Impress-presentatie weergeeft wordt het ingesloten geluid of video op de huidige dia automatisch afgespeeld totdat die afgelopen is of wanneer u de dia verlaat.


U kunt ook de werkbalk Media afspelen gebruiken om het afspelen te pauzeren, te stoppen of te herhalen, en het volume bij te stellen of het geluid te dempen. De huidige afspeelpositie in het bestand wordt aangegeven door de linker schuifregelaar. Gebruik de rechter schuifregelaar om het volume bij te stellen. Voor filmbestanden bevat de werkbalk ook een keuzelijst waarin u de zoomfactor voor afspelen kunt selecteren.

Ondersteunde media formaten

LibreOffice steunt op de geĂŻnstalleerde media ondersteuning van het besturingssysteem.

Help ons, alstublieft!