Galerij

Opent het paneel Galerij van de Zijbalk, waar u afbeeldingen en audioclips kunt selecteren en in uw document kunt invoegen.

U kunt de inhoud van de Galerij als pictogrammen weergeven of als pictogrammen met titels en padgegevens.

Als u wilt in- of uitzoomen op één object in de Galerij, dubbelklikt u op het object of selecteert u het object en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

Om toegang te krijgen tot deze functie..


Onderwerpen worden links in de Galerij weergegeven.Klik op een onderwerp om de bijbehorende objecten te bekijken.

Als u een object van de Galerij wilt invoegen, selecteert u het object en sleept u dit naar het document.

Objecten invoegen vanuit de Galerij

Afbeeldingen uit de Galerij kopiëren

Afbeeldingen toevoegen aan de galerij

Een nieuw bestand aan de Galerij toevoegen

Als u een bestand wilt toevoegen aan de Galerij, klikt u met de rechtermuisknop op een onderwerp. Kies Eigenschappen en klik op het tabblad Bestanden. Klik vervolgens op Toevoegen. U kunt ook op een object in het huidige document klikken, de muisknop ingedrukt houden en het object naar het venster Galerij slepen.

Nieuw onderwerp

Voegt een nieuw onderwerp aan de Galerij toe. U kunt kiezen welke bestanden in het onderwerp moeten worden opgenomen.

Als u toegang wilt tot de volgende opdrachten, klikt u met de rechtermuisknop op een onderwerp in de Galerij:

Verwijderen

Verwijdert de huidige selectie. Als er meerdere objecten zijn geselecteerd, worden deze allemaal verwijderd. In de meeste gevallen verschijnt er een vraag te bevestiging voordat objecten worden verwijderd.

Het object wordt fysiek uit de gegevensdrager verwijderd of de objectweergave wordt verwijderd, afhankelijk van de context.

Als u Verwijderen kiest terwijl u in de Galerij bent, wordt het item uit de Galerij verwijderd, maar blijft het bestand zelf onaangeroerd.

Naam wijzigen

Hiermee kunt u de naam van een geselecteerd object wijzigen. Nadat u Naam wijzigen geselecteerd hebt, wordt de naam geselecteerd en kan er direct een nieuwe naam worden ingevoerd. Gebruik de pijltoetsen om de cursor aan het begin of einde van de naam te zetten en delen te verwijderen of toe te voegen, of om de cursor te verplaatsen.

Bijwerken

Werkt de weergave in het venster of in het geselecteerde object bij.

Eigenschappen

Het dialoogvenster Eigenschappen van (Onderwerp) bevat de volgende tabbladen:

Algemeen

Op het tabblad Algemeen worden de algemene eigenschappen van het huidige onderwerp weergegeven.

Bestanden

Voegt nieuwe bestanden aan het geselecteerde onderwerp toe.

Invoegen

Opent een submenu in de Galerij waarin u tussen Kopiëren en Koppeling kunt kiezen. Het geselecteerde Galerij-object wordt naar het huidige document gekopieerd of er wordt een koppeling gemaakt.

warning

Als u een object in uw document hebt geselecteerd, dan vervangt een nieuwe invoeging het geselecteerde object.


Voorbeeld

Het geselecteerde element wordt in de Galerij op maximumgrootte weergegeven. Dubbelklik op het voorbeeld om naar de normale Galerij-weergave terug te schakelen.

Help ons, alstublieft!