Opmaakmarkering

Opent een submenu waarin u speciale opmaakmarkeringen kunt invoegen, zoals een harde spatie, een zacht koppelteken en een spatie met een breedte van nul.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Opmaakmarkeringen.


Harde _spatie

Voegt een spatie in die aangrenzende tekens bij elkaar houdt bij een regeleinde.

Vast afbreekstreepje

Voegt een streepje in dat aangrenzende tekens bij elkaar houdt bij een regeleinde.

koppelteken

Voegt een onzichtbaar optioneel streepje in een woord in dat verschijnt en een regeleinde invoegt zodra het het laatste teken op een regel wordt.

Smalle harde spatie

Voegt een smalle versie van de harde spatie in. Het ingevoegde teken is Unicode U+202F.

Spatie met _geen breedte

Voegt een onzichtbare spatie in binnen een woord die een mogelijkheid voor een woord- of regeleinde aangeeft, ook al wordt er geen spatie weergegeven. Het ingevoegde teken, dat geen breedte heeft, is UnicodeU+200B.

Woordverbinder

Voegt een onzichtbare spatie in binnen een woord die een mogelijkheid voor een woord- of regeleinde aangeeft, ook al wordt er geen spatie weergegeven. Het ingevoegde teken, dat geen breedte heeft, is Unicode U+2060.

tip

Om de Unicode-waarde voor een teken voorafgaand aan de cursorpositie te zien, gebruikt u als wissel.


Links-naar-rechts-teken

Voegt een markering voor tekstrichting in die van invloed is op de richting van alle tekst na de markering. Beschikbaar wanneer CTL (complexe tekst-layout) ingeschakeld is.

Rechts-naar-links-teken

Voegt een markering voor tekstrichting in die van invloed is op de richting van alle tekst na de markering. Beschikbaar wanneer CTL (complexe tekst-layout) ingeschakeld is.

Help ons, alstublieft!