Lettertype-functies

Selecteer typografische kenmerken voor lettertypen en pas deze toe op tekens.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Teken, tabblad Lettertype.

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en kies Aanpassen/Nieuw, tabblad Lettertype.

Open het contextmenu van een rijkop in een databasetabel en kies Tabelopmaak, tabblad Lettertype.

Kies Opmaak - Titel, tabblad Gebied (diagram-documenten).

Kies Opmaak - Legenda, tabblad Teken (diagram-documenten).

Kies Opmaak - As, tabblad Teken (diagram-documenten).

Druk dan op Functies...


LibreOffice ondersteunt de indeling van het OpenType-lettertype. De twee belangrijkste voordelen van het OpenType-formaat zijn de compatibiliteit tussen platforms en de mogelijkheid om uitgebreidere tekensets en lay-outfuncties te ondersteunen, die rijkere taalkundige ondersteuning en geavanceerde typografische controle bieden.

Notitiepictogram

De functies die worden weergegeven in het dialoogvenster Lettertype-opmaak hangen af van het geselecteerde lettertype.


Vak Lettertype-functies

Het vak met Lettertype-functies configureerbare functies die beschikbaar zijn voor het lettertype

Lettertype-functies voorbeeldvenster

Het functie-voorbeeldvenster geeft een standaardtekst weer waarmee de geselecteerde functies gecontroleerd kunnen worden.

Help ons, alstublieft!