Extensie Update

Klik op de knop Updates in Extensiebeheer om voor alle geĂŻnstalleerde extensies te controleren of er updates zijn. Klik met rechts om het contextmenu te openen om alleen geselecteerde extensies te controleren, kies vervolgens Update.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Extensiebeheer en klik op de knop Op updates controleren.


Als u op de knop Controleren op updates klikt of de opdracht Update kiest, wordt het dialoogvenster Extensie-update weergegeven en de controle op de beschikbaarheid van updates start onmiddellijk.

Tijdens de controle op updates, verschijnt een voortgangsindicator. Wacht totdat er berichten in het dialoogvenster worden getoond of klik op Annuleren om de controle op updates af te breken.

Indien er geen updates beschikbaar zijn, verschijnt in het dialoogvenster het bericht dat er geen updates beschikbaar zijn. Sluit het dialoogvenster.

Indien er updates beschikbaar zijn, kunnen die of automatisch worden geĂŻnstalleerd, of u moet reageren door een actie uit te voeren:

Het dialoogvenster Extensie Update kan items bevatten die niet te selecteren zijn, waardoor geen automatische update kan worden uitgevoerd.

Als u op de knop Installeren klikt wordt het dialoogvenster Download en Installatie weergegeven.

Alle extensies die direct kunnen worden gedownload, worden nu gedownload. De voortgang wordt getoond in het dialoogvenster Downloaden en installeren. Als een extensie niet gedownload kan worden, wordt een bericht weergegeven. De bewerking gaat verder voor de overblijvende extensies.

Sommige extensies kunnen gemarkeerd zijn met de uitdrukking "browser based update". Deze extensies kunnen niet worden gedownload door de Extensiemanager. Een webbrowser moet geopend zijn om een extensie-update van een gewone website te downloaden. Deze site kan meer gebruikershandelingen vereisen om de de extensie te downloaden. Na het downloaden moet u de extensie handmatig installeren, bijvoorbeeld door op het pictogram van de extensie in een browser te dubbelklikken.

Voor extensies die gemarkeerd zijn als "browser based update", zal de Extensiemanager uw webbrowser openen op de respectieve website. Dit gebeurt wanneer u het dialoogvenster sluit, na het downloaden van andere extensie-updates. Als er geen extensies zijn, die direct gedownload kunnen worden, start de webbrowser direct.

Nadat de laatste extensie is gedownload, begint de installatie. Eerst worden alle geĂŻnstalleerde extensies, waarvoor succesvol een update kon worden gedownload, verwijderd. Dan worden de bijgewerkte extensies geĂŻnstalleerd. Als er een fout optreedt, wordt een bericht weergegeven dat de installatie niet gelukt is, maar de bewerking gaat door.

Als alle updates zijn verwerkt, geeft het dialoogvenster Downloaden en installeren aan dat het is voltooid. U kunt het downloaden en installeren afbreken door op de knop Update afbreken te klikken.

Toon alle updates

Alleen de te downloaden extensies worden standaard weergegeven in het dialoogvenster. Markeer Toon alle updates om ook andere extensies en foutberichten te zien.

Help ons, alstublieft!