Geëxporteerde PDF ondertekenen

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Choose File - Export As - Export as PDF, Digital Signatures tab.


Digital Signatures

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Help ons, alstublieft!