Digitale ondertekening

Hier kunt u digitale handtekeningen aan uw document toevoegen of eruit verwijderen. U kunt dit dialoogvenster ook gebruiken om certificaten weer te geven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Digitale ondertekening - Digitale ondertekening.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Algemeen, Klik op de knop Digitale ondertekening.

Kies Extra - Macro's - Digitale ondertekening.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Digitale ondertekening.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Digitale ondertekening

Digitale ondertekening

Vanuit de Statusbalk:

Klik op het veld Digitale ondertekening op de Statusbalk.


Over digitale ondertekening

U moet een bestand opslaan voordat u een digitale handtekening op het bestand kunt toepassen.

U moet een bestand opslaan in OpenDocument- of OOXML-indeling of exporteren naar PDF voordat u een X509 digitale handtekening op het bestand kunt toepassen. U moet een bestand opslaan in OpenDocument-indeling en GnuPG op uw systeem hebben geĂŻnstalleerd voordat u een digitale OpenPGP-handtekening op het bestand kunt toepassen.

De handtekening is een XAdES-handtekening voor ODF en OOXML en een PAdES-handtekening voor PDF.

Lijst

Toont de digitale handtekeningen voor het huidige document.

Het pictogram Ondertekend pictogram geeft een geldige digitale handtekening aan, terwijl het pictogram Uitroepteken pictogram een ongeldige digitale handtekening aangeeft.

Zie ook Digitale handtekeningen.

Certificaat weergeven

Opent het dialoogvenster Certificaat weergeven.

Documenten ondertekenen

Opent het dialoogvenster Certificaat selecteren.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde handtekening uit de lijst. Bij PDF verwijdert het ook alle opvolgende handtekeningen.

Certificaatbeheer starten

Opent de geĂŻnstalleerde certificaatbeheerder van uw systeem.

Help ons, alstublieft!