Digitale handtekeningen

Hier kunt u digitale handtekeningen aan uw document toevoegen of eruit verwijderen. U kunt dit dialoogvenster ook gebruiken om certificaten weer te geven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Digitale ondertekening - Digitale ondertekening.

Kies Extra - Macro's - Digitale ondertekening.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Algemeen, Klik op de knop Digitale ondertekening.

Dubbelklik of klik met rechts op het vak Digitale handtekening op de Statusbalk.


Over digitale handtekeningen

Lijst

Toont de digitale handtekeningen voor het huidige document.

Het pictogram Ondertekend pictogram geeft een geldige digitale handtekening aan, terwijl het pictogram Uitroepteken pictogram een ongeldige digitale handtekening aangeeft.

Zie ook Digitale handtekeningen.

Gebruik AdES-conforme handtekening wanneer er een keuze is

XAdES handtekeningen hebben de voorkeur voor ODF en OOXML, PAdES handtekeningen voor PDF.

Certificaat weergeven

Opent het dialoogvenster Certificaat weergeven.

Documenten ondertekenen

Opent het dialoogvenster Certificaat selecteren.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde handtekening uit de lijst. Bij PDF verwijdert het ook alle opvolgende handtekeningen.

Help ons, alstublieft!