Dialoogvenster Document- en alineaclassificatie

Past classificatiebeleid toe op het huidige document of de huidige alinea. Het dialoogvenster helpt bij het samenstellen van de classificatiebeleidsvoorwaarden van het document of de alinea door vooraf gedefinieerde classificatievoorwaarden te gebruiken of door aangepaste classificatievoorwaarden in te voeren. In het dialoogvenster worden verschillende lijsten met vooraf gedefinieerde items weergegeven, die zijn geladen vanuit het BAILS-xml TSCP-beleidsbestand.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Schakel de werkbalk TSCP-classificatie in Beeld - Werkbalken - TSCP-classificatie in en klik op Documentclassificatie beheren of Alineaclassificatie beheren knoppen.


Inhoud

Het tekstvak Inhoud geeft de classificatietekst weer die door het dialoogvenster is gemaakt en de bestaande classificatietermen voor documenten of alinea's. U kunt uw eigen voorwaarden toevoegen naast de bestaande tekst in het vak en de classificatievoorwaarden uit het configuratiebestand voor classificatiebeleid.

Pictogram Vet (alleen documentclassificatie)

Pas vetgedrukte tekenopmaak toe op de classificatietermen van het document of de alinea.

Onderteken alinea (alleen alineaclassificatie)

Opent het dialoogvenster Certificering selecteren om het certificaat te kiezen dat moet worden gebruikt om de alinea te ondertekenen.

Recent gebruikt

Maak een lijst van de recent gebruikte classificatietermen.

Classificatie

De Classificatielijst bevat de vertaalde elementen van het Business Authorization Identification and Labelling Scheme (BAILS). De standaardinstellingen van LibreOffice zijn:

Internationaal

De internationale lijst zijn de elementen van de BAILS, niet gelokaliseerd. De standaardwaarde is:

note

De keuzelijsten Classificatie en Internationaal zijn eigenlijk dezelfde lijst. Een verandering in de ene lijst verandert de andere.


Markeren

Geef een lijst weer met reeds bestaande markeringen die kunnen worden toegevoegd aan het tekstvak Inhoud. Dubbelklik op een item om het toe te voegen aan het inhoudstekstvak op de plaats van de cursor. De markeringen worden gedefinieerd in het configuratiebestand voor classificatiebeleid.

Licentie

Geeft de bestaande licenties voor intellectueel eigendom weer. Dubbelklik op de licentie om deze in het vak Deeltekst hieronder weer te geven. Klik op de knop Toevoegen om de licentietekst in het vak Inhoud te plaatsen. De licenties worden gedefinieerd in de configuratiebestand classificatiebeleid.

Deelnummer

Geeft de bestaande deelnummers van intellectueel eigendom weer. Dubbelklik op het onderdeelnummer om het in het vak Deeltekst hieronder weer te geven en klik op de knop Toevoegen om het deelnummer in het tekstvak Inhoud te plaatsen. De deelnummers zijn gedefinieerd in het configuratiebestand voor classificatiebeleid.

Deeltekst:

Gebruik dit vak om inhoud in te voeren die moet worden toegevoegd aan het tekstvak Inhoud.

Toevoegen

Klik om de inhoud van het vak Deeltekst toe te voegen aan het vak Inhoud.

note

Instellingen van het dialoogvenster Classificatie maken deel uit van de aangepaste eigenschappen van het document.


Help ons, alstublieft!