Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Signature Line Box

The signature line displays an horizontal line, a location mark, the name, title and email of signer.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Ondertekening-regel...


Name

Insert the name of the signer. The name is displayed in the signature line graphic box.

Titel

Voer de titel van de ondertekenaar in. De titel wordt weergegeven in het grafische vak voor de handtekeningregel.

Email

Enter the email of the signer. The email is not displayed in the signature line graphic box, but is used for the digital signature.

Ondertekenaar kan opmerkingen toevoegen

Stel de ondertekenaar in staat opmerkingen in te voegen in het dialoogvenster Handtekeningregel ondertekenen op het moment van ondertekening.

Toon ondertekeningsdatum in handtekeningregel

Schakel dit selectievakje in om de datum van de handtekening weer te geven op het moment dat het document digitaal is ondertekend.

Instructies voor de ondertekenaar

Voeg instructies in voor de ondertekenaar. De instructies verschijnen op het moment van ondertekening in het dialoogvenster Handtekeningregel ondertekenen.

Help ons, alstublieft!