Ondertekeningsregel

Voeg een grafisch vak in dat een ondertekeningsregel van het document voorstelt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Ondertekeningsregel

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Invoegen van het tabblad Invoegen, kies Ondertekeningsregel.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Ondertekeningsregel invoegen

Ondertekeningsregel invoegen


Vak Ondertekeningsregel

De ondertekeningsregel toont een horizontale lijn, een locatiemarkering, de naam, titel en e-mail van de ondertekenaar.

Naam

Vul de naam van de ondertekenaar in. De naam wordt weergegeven in het grafische vak van de ondertekeningsregel.

Titel

Voer de titel van de ondertekenaar in. De titel wordt weergegeven in het grafische vak voor de handtekeningregel.

E-mail

Voer het e-mailadres van de ondertekenaar in. De e-mail wordt niet weergegeven in het grafische vak van de ondertekeningsregel, maar wordt gebruikt voor de digitale handtekening.

Ondertekenaar kan opmerkingen toevoegen

Stel de ondertekenaar in staat opmerkingen in te voegen in het dialoogvenster Handtekeningregel ondertekenen op het moment van ondertekening.

Toon ondertekeningsdatum in handtekeningregel

Schakel dit selectievakje in om de datum van de handtekening weer te geven op het moment dat het document digitaal is ondertekend.

Instructies voor de ondertekenaar

Voeg instructies in voor de ondertekenaar. De instructies verschijnen op het moment van ondertekening in het dialoogvenster Handtekeningregel ondertekenen.

Help ons, alstublieft!