Hangul/Hanja-opties

Definieer opties voor de Hangul/Hanja-conversie.

Gebruikerswoordenlijsten

Geeft alle gebruikerswoordenlijsten weer. Selecteer het vakje naast de woordenlijst die u wilt gebruiken. Schakel het vakje uit naast de woordenlijst die u niet wilt gebruiken.

Nieuw

Opent het dialoogvenster Nieuwe woordenlijst waar u een nieuwe woordenlijst kunt maken.

Naam

Voer een naam voor de woordenlijst in. Klik op OK om de nieuwe woordenlijst in de keuzelijst Gebruikerswoordenlijsten weer te geven.

Bewerken

Opent het dialoogvenster Gebruikerswoordenlijst bewerken waarin u elke gebruikerswoordenlijst kunt bewerken.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde gebruikerswoordenlijst.

Opties

Specificeert extra opties voor alle woordenlijsten.

Achtergeplaatst woord negeren

Negeert positietekens aan het einde van Koreaanse woorden wanneer u in een woordenlijst zoekt.

Eerst recent gebruikte items weergeven

Toont de voorgestelde vervanging die u de vorige keer als eerste item in de lijst geselecteerd hebt.

Alle unieke items automatisch vervangen

Vervangt automatisch woorden waarvoor maar één vervanging wordt voorgesteld.

Help ons, alstublieft!