XML-filter testen

Test de XSLT-opmaakmodellen met behulp van het geselecteerde XML-filter.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Macro's - XML-filterinstellingen.


Exporteren

XSLT voor exporteren

Toont de bestandsnaam van het XSLT-filter dat is ingevoerd op het tabblad Transformatie.

Document transformeren

Toont de bestandsnaam van het document dat moet worden gebruikt om het XSLT-filter te testen.

Bladeren

Zoek het bestand waarop u het XML-exportfilter wilt toepassen. De XML-code van het getransformeerde bestand wordt weergegeven in het venster van uw standaard XML editor.

Huidig document

Het geopende bestand op de voorgrond dat overeenkomt met de XML-filtercriteria, wordt voor het testen van het filter gebruikt. Het bestand wordt getransformeerd met het huidige XML-exportfilter, waarna de resulterende XML-code wordt weergegeven in het venster XML-filteruitvoer.

Importeren

XSLT voor importeren

Toont de bestandsnaam van het XSLT-filter dat is ingevoerd op het tabblad Transformatie.

Sjabloon voor importeren

Toont de bestandsnaam van de sjabloon die is ingevoerd op het tabblad Transformatie.

Bestand transformeren

Bron tonen

Hiermee opent u de XML-bron van het geselecteerde document in uw standaard XML-editor na het importeren.

Bladeren

Opent het dialoogvenster voor bestandsselectie. Het geselecteerde bestand wordt geopend met behulp van het huidige XML-importfilter.

Recent bestand

Maakt het document dat als laatste met dit dialoogvenster werd geopend, opnieuw open.

Help ons, alstublieft!