Transformatie

Typ of bewerk de bestandsinformatie voor een XML-filter.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Extra - Macro's - XML-filterinstellingen en klik dan op Nieuw of Bewerken.


DocType

Voer de waarde voor DOCTYPE in van het XML-bestand.

De openbare ID wordt gebruikt om het filter op te sporen wanneer u een bestand opent zonder hierbij een filter op te geven.

Bladeren

Opent het dialoogvenster voor bestandsselectie.

XSLT voor exporteren

Als dit een exportfilter is, voert u de bestandsnaam in van het XSLT-opmaakmodel dat u voor de export wilt gebruiken.

XSLT voor importeren

Als dit een importfilter is, voert u de bestandsnaam in van het XSLT-opmaakmodel dat u voor de import wilt gebruiken.

Sjabloon voor importeren

Voer de naam in van de sjabloon die u voor de import wilt gebruiken. In de sjabloon zijn de stijlen voor de weergave van XML-tags gedefinieerd.

Het pad naar de map die de sjabloon bevat moet zijn opgenomen in - LibreOffice - Paden. Wanneer u een XML-bestand opent waarvan het filter de sjabloon gebruikt, opent de sjabloon als eerste. In de sjabloon kunt u LibreOffice opmaakprofielen toewijzen om XML-tags in het XML-document weer te geven.

Help ons, alstublieft!