Algemeen

Voer algemene informatie voor een XML-filter in of bewerk deze.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Extra - Macro's - XML-filterinstellingen en klik dan op Nieuw of Bewerken.


Filternaam

Voer de naam in die weergegeven moet worden in de keuzelijst van het dialoogvenster XML-filterinstellingen. U moet een unieke naam invoeren.

Toepassing

Selecteer de toepassing die u met het filter wilt gebruiken.

Naam van bestandstype

Voer de naam in die weergegeven moet worden in het vakje Bestandstype in bestandsdialoogvensters. U moet een unieke naam invoeren. Voor importfilters verschijnt de naam in het vakje Bestandstype van het dialoogvenster Openen. Voor exportfilters verschijnt de naam in het vakje Bestandsindeling van het dialoogvenster Exporteren.

Bestandsextensie

Voer de bestandsextensie in die u wilt gebruiken wanneer u een bestand opent zonder een filter te specificeren. LibreOffice gebruikt de bestandsextensie om te bepalen welk filter er gebruikt moet worden.

Opmerkingen

Voer een opmerking in (optioneel).

Help ons, alstublieft!