XML-filterinstellingen

Opent het dialoogvenster XML-filterinstellingen, waar u filters kunt maken, bewerken, verwijderen en testen om XML-bestanden te importeren en te exporteren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Extra - XML-filterinstellingen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Extra van het tabblad Extra, kies XML-filterinstellingen.


De term XML-filter wordt hieronder gebruikt als een afkorting voor de preciezere beschrijving als een op XSLT gebaseerd filter.

Term

Beschrijving

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT-bestanden worden ook wel XSLT-opmaakmodellen genoemd.


note

Het XHTML-exportfilter produceert geldige 'XHTML 1.0 Strict'-uitvoer voor documenten van Writer, Calc, Draw en Impress.


Filterlijst

Selecteer Ă©Ă©n of meer filters, klik dan op een van de knoppen.

De lijsten tonen de naam en het type van de geĂŻnstalleerde filters.

  1. Klik op een filter om het te selecteren.

  2. Shift-klik of -klik om meerdere filters te selecteren.

  3. Dubbelklik op een naam om het filter te bewerken.

Nieuw

Opent een dialoogvenster met de naam van een nieuwe filter.

Bewerken

Opent een dialoogvenster met de naam van het geselecteerde bestand.

XSLT's testen

Opent een dialoogvenster met de naam van het geselecteerde bestand.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde bestand nadat u het dialoogvenster dat hierop volgt hebt bevestigd.

Opslaan als pakket

Geeft het dialoogvenster Opslaan als weer om het geselecteerde bestand als een XSLT filterpakket (*.jar) op te slaan.

Open pakket

Geeft het dialoogvenster Openen weer, om een filter uit een XSLT-filterpakket (*.jar) te openen.

Help

Toont de helppagina van dit dialoogvenster.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Help ons, alstublieft!