Gebeurtenissen

Wijst macro's aan programmagebeurtenissen toe. De toegewezen macro wordt telkens uitgevoerd wanneer de geselecteerde gebeurtenis optreedt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Extra - Aanpassen - Gebeurtenissen.


Opslaan in

Selecteer eerst waar u de koppeling met de gebeurtenis wilt opslaan, in het huidige document of in LibreOffice.

note

Een macro die met een document is opgeslagen, kan alleen worden uitgevoerd wanneer dat document wordt geopend.


De grote keuzelijst bevat de gebeurtenissen en de toegewezen macro’s. Nadat u de locatie hebt geselecteerd in de keuzelijst Opslaan in, selecteert u een gebeurtenis in de grote keuzelijst. Vervolgens klikt u op Macro toewijzen.

Macro toewijzen

Opent de Macrokiezer om een macro aan de geselecteerde gebeurtenis toe te wijzen.

Component toewijzen...

Opent het dialoogvenster Component toewijzen om een aangepaste UNO-opdracht voor de geselecteerde gebeurtenis in te stellen.

note

Componenttoewijzing wordt voorgesteld voor besturingselementen in de Dialoogeditor.


Macro verwijderen

Verwijdert de macro- of componenttoewijzing voor de geselecteerde gebeurtenis.

Help ons, alstublieft!