Gebeurtenissen

Wijst macro's aan programmagebeurtenissen toe. De toegewezen macro wordt telkens uitgevoerd wanneer de geselecteerde gebeurtenis optreedt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Aanpassen - Gebeurtenissen (tabblad).


Opslaan in

Selecteer eerst waar u de koppeling met de gebeurtenis wilt opslaan, in het huidige document of in LibreOffice.

Notitiepictogram

Een macro die met een document is opgeslagen, kan alleen worden uitgevoerd wanneer dat document wordt geopend.


De grote keuzelijst bevat de gebeurtenissen en de toegewezen macro’s. Nadat u de locatie hebt geselecteerd in de keuzelijst Opslaan in, selecteert u een gebeurtenis in de grote keuzelijst. Vervolgens klikt u op Macro toewijzen.

Macro toewijzen

Opent de Macroselectie om een macro aan de geslecteerde gebeurtenis toe te wijzen.

Assign Component...

Opens the Assign Component dialog to set a custom UNO command for the selected event.

Notitiepictogram

Component assignment is proposed for controls in the Dialog Editor.


Macro verwijderen

Deletes the macro or component assignment for the selected event.

Help ons, alstublieft!