Pictogram wijzigen

Pictogrammen

Hier worden de beschikbare pictogrammen in LibreOffice weergegeven. Als u het pictogram dat u in het dialoogvenster Aanpassen hebt geselecteerd, wilt vervangen, klikt u op de knop OK.

Importeren

Voegt nieuwe pictogrammen toe aan de lijst met pictogrammen. U ziet een dialoogvenster om bestanden te openen dat de geselecteerde pictogram of pictogrammen importeert in de bestaande pictogrammenmap van LibreOffice.

Notitiepictogram

U kunt alleen pictogrammen importeren die de PNG-bestandsindeling hebben en die 16×16 of 24×24 pixels groot zijn.


Klik om het geselecteerde pictogram uit de lijst te verwijderen. Alleen gebruikergedefinieerde pictogrammen kunnen worden verwijderd.

Help ons, alstublieft!