Toetsenbord

Wijst de sneltoetsen voor opdrachten of LibreOffice commando's of LibreOffice Basic-macro's toe of bewerkt deze.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Extra - Aanpassen - Toetsenbord. Er moet een geopend document zijn.


U kunt sneltoetsen toewijzen of bewerken voor de huidige applicatie of voor alle LibreOffice-applicaties. Om een sleutel voor alle applicaties toe te wijzen, kiest u het keuzerondje LibreOffice in de rechterbovenhoek.

Om een sneltoets toe te wijzen of te wijzigen: selecteer een opdracht in de lijst Functie, selecteer de toetsencombinatie die moet worden toegewezen in de lijst Sneltoetsen en klik vervolgens op Toewijzen.

Als de geselecteerde functie al een sneltoets heeft, wordt deze weergegeven in de lijst Toetsen. Het is mogelijk om dezelfde functie aan meer dan Ć©Ć©n toets toe te wijzen.

Een sneltoets die aan een bepaalde applicatie is toegewezen, heeft voorrang op de instelling van de sneltoets die in LibreOffice is gemaakt voor alle applicaties.

note

Wijs geen sneltoetsen toe die momenteel door uw besturingssysteem worden gebruikt.


Sneltoetsen

Vermeldt de sneltoetsen en de bijbehorende opdrachten. Gebruik in dit paneel een sneltoets om er snel naartoe te gaan.

Functies

Geeft de functiecategorieƫn en de LibreOffice-functies weer waaraan u sneltoetsen kunt toewijzen.

Categorie

Geeft de beschikbare functiecategorieƫn weer. Wanneer u sneltoetsen op opmaakprofielen wilt toepassen, opent u de categorie Opmaakprofielen.

Functie

Geeft een lijst van functies die aan een sneltoets kunnen worden toegewezen.

Toetsen

Geeft de sneltoetsen weer die aan de geselecteerde functie zijn toegewezen.

LibreOffice

Geeft de sneltoetsen weer die bij alle LibreOffice-toepassingen voorkomen.

Geeft de sneltoetsen voor de huidige LibreOffice-toepassing weer.

Toewijzen

Wijst de toetsencombinatie die in de lijst Sneltoetsen is geselecteerd, toe aan de opdracht die in de lijst Functie is geselecteerd.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Laden

Vervangt de configuratie van de sneltoets door een eerder opgeslagen configuratie.

Opslaan

Slaat de huidige configuratie van de sneltoets op, zodat u deze later kunt laden.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!