Menu verplaatsen

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the gear Icon gear menu dropdown menu and choose Move.


Menupositie

Verplaatst de geselecteerde menuoptie één plaats omhoog of omlaag in het menu wanneer u op een pijlknop klikt.

Pijlen omhoog en omlaag.

Klik op de pijlen omhoog of omlaag om de geselecteerde opdracht omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst met weergegeven menuopdrachten.

tip

U kunt de geselecteerde opdracht met slepen en neerzetten naar de gewenste positie verplaatsen.


Help ons, alstublieft!