Nieuw menu

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Aanpassen - Menu's tabblad, klik op het Picogram Hamburgermenu keuzemenu en kies Toevoegen.


Menunaam

Voer een naam voor het menu in. Als u een letter in de naam als sneltoets wilt opgeven, typt u een tilde (~) vóór de letter.

Menupositie

Verplaatst de geselecteerde menuoptie één plaats omhoog of omlaag in het menu wanneer u op de pijlknoppen klikt.

Pijlen omhoog en omlaag.

Klik op de pijlen omhoog of omlaag om de geselecteerde opdracht omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst met weergegeven menuopdrachten.

tip

U kunt de geselecteerde opdracht met slepen en neerzetten naar de gewenste positie verplaatsen.


Help ons, alstublieft!