LibreOffice Basic Library Organizer

The dialog let you organize LibreOffice modules and dialogs into libraries. You can also import and export Basic libraries into files or extensions.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic,
click the Organizer button.


Module and Dialog tab pages

Lets you manage modules or dialog boxes.

Module or Dialog

Lists the existing modules or dialogs.

Edit

Opens the selected module or dialog for editing.

New (module)

Opens the editor and creates a new module.

New (dialog)

Opens the editor and creates a new dialog.

Libraries tab page

Lets you manage the macro libraries for the current application and any open documents.

Location

Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize.

Library

Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents.

Edit

Opens the LibreOffice Basic editor so that you can modify the selected library.

Password

Assigns or edits the password for the selected library.

New

Creates a new library.

Name

Enter a name for the new library or module.

Import

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Export

Opens a dialog to export the selected library either as an extension or as a Basic library.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

Help ons, alstublieft!