Scripts

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - BeanShell/Javascript/Python.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Extra van het tabblad Extra, kies Javascript/Beanshell/Python.


Macro's

Selecteer een macro of script uit Mijn macro's, LibreOffice macro's of een geopend document. Dubbelklik op een item om de beschikbare macro's of scripts te bekijken.

Uitvoeren

Om een script uit te voeren, selecteert u een script in de lijst en klikt u vervolgens op Uitvoeren.

Maken

Maakt een nieuw script. De standaard scripteditor wordt geopend nadat je een naam voor het script hebt ingevoerd.

Voer een naam in voor het script.

Bewerken

Opent de standaardscripteditor voor uw besturingssysteem.

Hernoemen

Opent een dialoogvenster waarin u de naam van het geselecteerde script kunt wijzigen.

Verwijderen

Vraagt u om het geselecteerde script te verwijderen.

Help ons, alstublieft!