BASIC macrokiezer

Selecteert de basismacro die moet worden uitgevoerd. Zoek de macro door de naam van de container, bibliotheek, module en macro te selecteren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Macro's - Macro uitvoeren.


Bibliotheek

Geeft een overzicht van de bestaande macrocontainers, basismacrobibliotheken en basismodules voor de huidige applicatie en eventuele geopende documenten.

Macronaam

Toont de BASIC-macro's voor de geselecteerde module. Selecteer een macro en klik op Uitvoeren.

Beschrijving

Help ons, alstublieft!