Macro uitvoeren

Selecteert de basismacro die moet worden uitgevoerd. Zoek de macro door de naam van de container, bibliotheek, module en macro te selecteren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Extra - Macro's - Macro uitvoeren.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Extra - Macro uitvoeren.

In het menu Extra van het tabblad Extra, kies Macro uitvoeren.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Macro uitvoeren

Macro uitvoeren


Bibliotheek

Geeft een overzicht van de bestaande macrocontainers, basismacrobibliotheken en basismodules voor de huidige applicatie en eventuele geopende documenten.

Macronaam

Toont de BASIC-macro's voor de geselecteerde module. Selecteer een macro en klik op Uitvoeren.

Beschrijving

Help ons, alstublieft!