Macro's

Hier kunt u macro's opnemen, beheren en bewerken.

Macro opnemen

Neemt een nieuwe macro op. Alleen beschikbaar als de macro-opnamefunctie is aangezet in - LibreOffice - Geavanceerd.

Macro uitvoeren

Opent het dialoogvenster Macroselectie waar u een macro kunt uitvoeren.

Macro's bewerken

Opent het dialoogvenster Macro waarin u LibreOffice BASIC-macro's kunt maken, bewerken, beheren en uitvoeren.

Macro's beheren

Opent een submenu met koppelingen naar dialoogvensters waarin u macro's en scripts kunt beheren.

Digitale ondertekening

Voegt digitale handtekeningen toe aan uw macro's of verwijdert ze daaruit. U kunt ook het dialoogvenster gebruiken om certificaten te bekijken.

Dialoogvensters beheren

Opent het tabblad Dialoogvensters van 'Macro's beheren'.

XML-filterinstellingen

Opent het dialoogvenster XML-filterinstellingen, waar u filters kunt maken, bewerken, verwijderen en testen om XML-bestanden te importeren en te exporteren.

Help ons, alstublieft!