Macro's

Hier kunt u macro's opnemen, beheren en bewerken.

Macro opnemen

Neemt een nieuwe macro op. Alleen beschikbaar als de macro-opnamefunctie is aangezet in - LibreOffice - Geavanceerd.

Run Macro

Opens the Macro Selector dialog where you can start a macro.

Edit Macros

Opent het dialoogvenster Macro waarin u LibreOffice BASIC-macro's kunt maken, bewerken, beheren en uitvoeren.

Macro's beheren

Opent een submenu met koppelingen naar dialoogvensters waarin u macro's en scripts kunt beheren.

Digitale handtekening

Voegt digitale handtekeningen toe aan uw macro's of verwijdert ze daaruit. U kunt ook het dialoogvenster gebruiken om certificaten te bekijken.

Organize Dialogs

Opent het tabblad Dialoogvensters van 'Macro's beheren'.

XML-filterinstellingen

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

D'oh! You found a bug (text/sbasic/shared/01030200.xhp not found).

Help ons, alstublieft!