LibreOffice Basic Macro's

Opent een dialoogvenster om macro's te beheren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - Basic, of druk op +F11 (indien niet toegewezen door uw systeem).


Macronaam

Geeft de naam van de geselecteerde macro weer. Als u een macro wilt maken of de naam ervan wilt wijzigen, voert u hier een naam in.

Macro uit/Macro opslaan in

Geeft de bibliotheken en modules weer waar u uw macro's kunt openen of opslaan. Wilt u een macro met een bepaald document opslaan, dan opent u het document en vervolgens dit dialoogvenster.

Uitvoeren/Opslaan

Voert de huidige macro uit, of slaat deze op.

Toewijzen

Opent het dialoogvenster Aanpassen, waar u de geselecteerde macro aan een menuopdracht, een werkbalk of een gebeurtenis kunt toewijzen.

Bewerken

Start de LibreOffice Basic-editor en opent de geselecteerde macro of het dialoogvenster voor bewerking.

Nieuw/Verwijderen

Creëert een nieuwe macro, maakt een nieuwe module of verwijdert de geselecteerde macro of geselecteerde module.

Om een nieuwe macro in uw document aan te maken, selecteert u de module "Standaard" in de lijst Macro uit en klik vervolgens op Nieuw.

Om een nieuwe module in een bibliotheek van de container Mijn macro's te maken, selecteert u de juiste bibliotheek en drukt u op Nieuw. The LibreOffice Basic editor opent.

Om een macro of module te verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen.

Nieuwe bibliotheek

Slaat de opgenomen macro op in een nieuwe bibliotheek.

Nieuwe module

Slaat de opgenomen macro op in een nieuwe module.

Beheerder

Opent het dialoogvenster Macro's beheren, waarin u bestaande macromodules, -dialoogvensters en -bibliotheken kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Help ons, alstublieft!