LibreOffice Basic Macros

Opent een dialoogvenster om macro's te beheren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra- Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC, of druk op +F11 (indien niet toegewezen door uw systeem)


Macronaam

Geeft de naam van de geselecteerde macro weer. Als u een macro wilt maken of de naam ervan wilt wijzigen, voert u hier een naam in.

Macro uit/Macro opslaan in

Geeft de bibliotheken en modules weer waar u uw macro's kunt openen of opslaan. Wilt u een macro met een bepaald document opslaan, dan opent u het document en vervolgens dit dialoogvenster.

Uitvoeren/Opslaan

Voert de huidige macro uit, of slaat deze op.

Toewijzen

Opent het dialoogvenster Aanpassen, waar u de geselecteerde macro aan een menuopdracht, een werkbalk of een gebeurtenis kunt toewijzen.

Bewerken

Start de LibreOffice Basic-editor en opent de geselecteerde macro of het dialoogvenster voor bewerking.

Nieuw/Verwijderen

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Nieuwe bibliotheek

Slaat de opgenomen macro op in een nieuwe bibliotheek.

Nieuwe module

Slaat de opgenomen macro op in een nieuwe module.

Organizer

Opent het dialoogvenster Macro's beheren, waarin u bestaande macromodules, -dialoogvensters en -bibliotheken kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Help ons, alstublieft!