Positie

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Choose Format - Bullets and Numbering - Position tab.


Niveau

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select "1-10". In Chapter Numbering, only one level can be selected, or use "1-10" to apply the options, except Paragraph style, to all the levels.

Position and Spacing

note

This page shows the position controls used in all versions of LibreOffice Writer. Some documents (produced by other applications) use another method for positioning and spacing. Opening such documents will show the position controls documented in Position for List styles (legacy).


Uitgelijnd op

Voer de afstand vanaf de linker paginamarge in waarop het nummeringsteken moet worden uitgelijnd.

Uitlijning van nummering

Stelt de uitlijning van de nummeringstekens in. Selecteer "Links" om het nummeringsteken direct te laten beginnen op de positie "Uitgelijnd op". Selecteer "Rechts" om de uitlijning van het teken te stoppen direct voor de positie "Uitgelijnd op". Selecteer "Gecentreerd" om het teken op de positie "Uitgelijnd op" te centreren.

Notitiepictogram

Met de optie Uitlijning van nummering wordt niet de uitlijning van de alinea ingesteld.


Nummering gevolgd door

Selecteer het element dat moet volgen na de nummering: een tabstop, een spatie, een regeleinde of niets.

Tab stop at

Als u een tabstop selecteert om op de nummering te volgen, kunt u een niet-negatieve waarde invoeren als de positie van de tabstop.

Inspringen op

Voer de afstand in vanaf de linker paginamarge tot aan het begin van alle regels in de genummerde alinea die volgen op de eerste regel.

Standaard

Stelt de waarden voor de inspringing en afstand opnieuw in op de standaardwaarden.

Voorbeeld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!