Positie

Opties voor inspringen, spatiëring en uitlijning instellen voor nummeringssymbolen, zoals cijfers of opsommingstekens, voor geordende en ongeordende lijsten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..


Niveau

Selecteer de niveaus die u wilt wijzigen. Selecteer “1-10” om de opties op alle niveaus toe te passen.

Positie en afstand

note

Deze pagina toont de positiecontroles die in alle versies van LibreOffice Writer worden gebruikt. Sommige documenten (geproduceerd door andere toepassingen) gebruiken een andere methode voor positionering en afstand. Als u dergelijke documenten opent, worden de positiecontroles weergegeven die zijn gedocumenteerd in Positie voor lijstopmaakprofielen (nalatenschap).


Uitgelijnd op

Voer de afstand vanaf de linker paginamarge in waarop het nummeringsteken moet worden uitgelijnd.

Uitlijning

Stelt de uitlijning van de nummeringstekens in. Selecteer "Links" om het nummeringsteken direct te laten beginnen op de positie "Uitgelijnd op". Selecteer "Rechts" om de uitlijning van het teken te stoppen direct voor de positie "Uitgelijnd op". Selecteer "Gecentreerd" om het teken op de positie "Uitgelijnd op" te centreren.

note

Met de optie Uitlijning van nummering wordt niet de uitlijning van de alinea ingesteld.


Gevolgd door

Selecteer het element dat moet volgen na de nummering: een tabstop, een spatie, een regeleinde of niets.

Tabstop op

Als u een tabstop selecteert om op de nummering te volgen, kunt u een niet-negatieve waarde invoeren als de positie van de tabstop.

Inspringen op

Voer de afstand in vanaf de linker paginamarge tot aan het begin van alle regels in de genummerde alinea die volgen op de eerste regel.

Standaard

Stelt de waarden voor de inspringing en afstand opnieuw in op de standaardwaarden.

Voorbeeld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!