Aanpassen

Stelt de opmaakopties in voor geordende of ongeordende lijsten. Als u wilt, kunt u opmaak toepassen op afzonderlijke niveaus in de lijsthiërarchie.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Opsommingstekens en Nummering.


Selecteer de niveaus die u wilt wijzigen en geef op welke opmaak u wilt gebruiken.

Niveau

Selecteer de niveaus waarvoor u de opmaakopties wilt definiëren. Het geselecteerde niveau wordt in het voorbeeld gemarkeerd weergegeven.

Nummering

Nummer

Selecteer een nummeringsschema voor de geselecteerde niveaus.

Selectie

Beschrijving

1, 2, 3, ...

Arabische cijfers

A, B, C, ...

Alfabetische nummering met hoofdletters A-Z
Na item 26 gaat de nummering verder AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Alfabetische nummering met kleine letters a–z
Na item 26 gaat de nummering verder aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Romeinse cijfers (hoofdletters)

i, ii, iii, ...

Romeinse cijfers (kleine letters)

1e, 2e, 3e, ...

Rangtelwoorden

Eén, Twee, Drie, ...

Kardinale getallen

A,... AA,... AAA,...

Alfabetische nummering met hoofdletters A-Z
Na item 26 gaat de nummering verder AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alfabetische nummering met kleine letters a–z
Na item 26 gaat de nummering verder aa, bb, cc, ...

Opsommingsteken

Voegt een opsommingsteken toe aan het begin van een regel. Selecteer deze optie, gebruik het keuzemenu Tekenopmaakprofiel om het tekenopmaakprofiel voor opsommingstekens te kiezen en druk vervolgens op de knop Selecteren om het dialoogvenster Speciale tekens te openen om het teken voor opsommingstekens te kiezen .

Afbeeldingen

Geeft afbeelding voor het opsommingsteken weer. Selecteer deze optie en klik vervolgens op Selecteren om het afbeeldingsbestand te zoeken dat u wilt gebruiken. De afbeelding wordt ingesloten in het document.

Gekoppelde afbeeldingen

Geeft afbeelding voor het opsommingsteken weer. Selecteer deze optie en klik vervolgens op Selecteren om het afbeeldingsbestand te zoeken dat u wilt gebruiken. De afbeelding wordt als een koppeling naar het afbeeldingsbestand ingevoegd.

Geen

Past geen nummeringsschema toe.


De beschikbaarheid van de volgende velden hangt af van het nummeringsschema dat u selecteert in het vak Nummer.

Begin met

Een nieuw beginnummer voor het huidige niveau invoeren.

Vóór

Voer de tekst in die vóór het getal in de lijst moet worden weergegeven.

Na

Voer een teken of de tekst in die achter het nummer in de lijst moet worden weergegeven. Als u een geordende lijst wilt maken die de stijl "1.) gebruikt, voert u ".)" in dit vak in.

Opties voor afbeeldingen:

Afbeeldingen

Selecteer de afbeelding of zoek het afbeeldingsbestand dat u als opsommingsteken wilt gebruiken.

Breedte

Voer een breedte voor de afbeelding in.

Hoogte

Voer een hoogte voor de afbeelding in.

Verhoudingen behouden

Behoudt de proporties van de grootte voor de afbeelding.

Uitlijning

Selecteer de uitlijningsoptie voor de afbeelding.

Help ons, alstublieft!