Customize

Stelt de opmaakopties in voor genummerde lijsten of lijsten met opsommingtekens. Indien gewenst kunt u opmaak toepassen op de afzonderlijke niveaus in de lijststructuur.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Nummering/opsommingstekens. Open het tabblad Opties.

.


Selecteer de niveaus die u wilt wijzigen en geef op welke opmaak u wilt gebruiken.

Niveau

Selecteer de niveaus waarvoor u de opmaakopties wilt definiëren. Het geselecteerde niveau wordt in het voorbeeld gemarkeerd weergegeven.

Number

Nummering

Selecteer een nummeringsopmaakprofiel voor de geselecteerde niveaus.

Selectie

Beschrijving

1, 2, 3, ...

Arabische cijfers

A, B, C, ...

Hoofdletters

a, b, c, ...

Kleine letters

I, II, III, ...

Romeinse cijfers (hoofdletters)

i, ii, iii, ...

Romeinse cijfers (kleine letters)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Alfabetische nummering in hoofdletters

a,... aa,... aaa,...

Alfabetische nummering in kleine letters

Opsommingsteken

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Select button to choose a bullet style.

Graphics

Geeft afbeelding voor het opsommingsteken weer. Selecteer deze optie en klik vervolgens op Selecteren om het afbeeldingbestand te zoeken dat u wilt gebruiken. De afbeelding wordt ingebed in het document.

Gekoppelde afbeeldingen

Geeft afbeelding voor het opsommingsteken weer. Selecteer deze optie en klik vervolgens op Selecteren om het afbeeldingbestand te zoeken dat u wilt gebruiken. De afbeelding wordt als een koppeling naar het afbeeldingbestand ingevoegd.

Geen

Past geen nummeringsopmaakprofiel toe.


De beschikbaarheid van de volgende velden is afhankelijk van het opmaakprofiel dat u in het vak Nummering hebt geselecteerd.

Vóór

Voer de tekst in die vóór het getal in de lijst moet worden weergegeven.

Na

Voer de tekst in die achter het getal in de lijst moet worden weergegeven. Als u een genummerde lijst wilt maken waarvoor het opmaakprofiel "1.)" wordt gebruikt, voert u ".)" in dit vak in.

Begin met

Een nieuw beginnummer voor het huidige niveau invoeren.

Opties voor afbeeldingen:

Selecteren...

Selecteer de afbeelding of zoek het afbeeldingsbestand dat u als opsommingsteken wilt gebruiken.

Breedte

Voer een breedte voor de afbeelding in.

Hoogte

Voer een hoogte voor de afbeelding in.

Verhoudingen behouden

Behoudt de proporties van de grootte voor de afbeelding.

Uitlijning

Selecteer de uitlijningsoptie voor de afbeelding.

Help ons, alstublieft!