Nummering/opsommingstekens

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea of aan geselecteerde alinea's en laat u de opmaak van de nummering of opsommingstekens bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Opsommingstekens en nummering.

In het contextmenu:

Kies Lijst - Opsommingstekens en nummering.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Vanuit de Statusbalk:

Plaats de cursor op een kop en klik op het gebied Overzicht.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Opsommingstekens en nummering

Opsommingstekens en nummering

Standaardopsommingsteken Standaardnummering

Klik lang en selecteer Aanpassen.


Herstellen

Herstelt de wijzigingen in het huidige tabblad die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend. Wanneer u het dialoogvenster sluit, verschijnt geen bevestigingsvenster.

Help ons, alstublieft!