Woordinvulling

De opties instellen voor het invullen van veelvoorkomende woorden tijdens het typen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie - Woordinvulling (tabblad).


Woorden afmaken

Slaat veelgebruikte woorden op en vult een woord automatisch in nadat de eerste drie letters zijn ingevoerd die overeenkomen met de eerste drie letters van een opgeslagen woord.

Spatie toevoegen

Als u geen punt aan het einde van het woord toevoegt, wordt in LibreOffice een spatie toegevoegd. De spatie wordt toegevoegd zodra u begint met het typen van het volgende woord.

Als Help-tip weergeven

Geeft het ingevulde woord weer als Help-tip.

Woorden verzamelen

Voegt de veelgebruikte woorden aan een lijst toe. Als u een woord uit de lijst voor woordinvulling wilt verwijderen, selecteert u het woord en klikt u vervolgens op Item verwijderen.

Verwijder, bij het sluiten van een document, de daarin verzamelde woorden uit de lijst

Indien ingeschakeld wordt de lijst geschoond bij het sluiten van het huidige document. Indien uitgeschakeld maakt het de huidige lijst Woordinvulling beschikbaar voor andere documenten als u het huidige document sluit. De lijst blijft beschikbaar totdat u LibreOffice afsluit.

Accepteren met

Selecteer de toets die u wilt gebruiken om de automatische woordinvulling te accepteren.

Tippictogram

Druk op Esc om de woordinvulling af te wijzen.


Min. woordlengte

Voer de minimumwoordlengte in voor woorden zodat het woord in aanmerking komt voor de functie voor woordinvulling.

Max. items

Voer het maximum aantal woorden in dat mag worden opgeslagen in de lijst voor woordinvulling.

Lijst voor woordinvulling

Somt de verzamelde woorden op. De lijst is geldig totdat u het huidige document sluit. Als u de lijst ook in andere documenten in de huidige sessie wilt gebruiken, schakelt u "Verwijder de verzamelde woorden uit de lijst bij het sluiten van een document" uit.

Notitiepictogram

Als de optie voor automatische spellingcontrole is ingeschakeld, worden alleen de woorden verzameld die door de spellingcontrole worden herkend.


Item verwijderen

Verwijdert een of meer geselecteerde woorden uit de lijst voor woordinvulling.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Help ons, alstublieft!