AutoCorrectie Contextmenu

Dit contextmenu verschijnt als u met rechts klikt op een woord dat als fout gespeld gemarkeerd is. Kies Extra - Spelling en grammatica om de verkeerd gespelde woorden in uw document te bekijken.

<Vervangingsvoorstellen>

Klik op het woord dat het geaccentueerde woord moet vervangen. Gebruik het contextmenu van AutoCorrectie voor permanent vervangen.

Spelling

Opent het dialoogvenster Spelling.

Toevoegen

Voegt het gemarkeerde woord toe aan een gebruikerswoordenlijst.

Alles negeren

Negeert alle gevallen waarin het gemarkeerde woord voorkomt in het huidige document.

AutoCorrectie

Klik op een woord in de lijst om het gemarkeerde woord altijd te vervagen. Het woordenpaar wordt opgeslagen in de vervangingstabel onder Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie - Vervangen. (tabblad)

Woord is in <naam van de taal>

Wijzigt de taalinstellingen voor het gemarkeerde woord, als het woord in een ander woordenboek werd gevonden.

Alinea is <naam van de taal>

Wijzigt de taalinstelling voor de alinea die het gemarkeerde woord bevat, als het woord werd gevonden in een ander woordenboek.

Help ons, alstublieft!