Gelokaliseerde opties

Specificeer de opties voor AutoCorrectie voor aanhalingstekens en voor opties die specifiek zijn voor de taal van de tekst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Opties voor AutoCorrectie - Gelokaliseerde opties tab.


Selecteer of u de vervangingen wilt toepassen tijdens invoer [T], of als u bestaande tekst daarna bewerkt [N].

Voegt een vaste spatie in v贸贸r de specifieke leestekens in Franse tekst

Voegt een vaste spatie in v贸贸r ";", "!", "?", ":" en "%" wanneer de taal voor de tekens is ingesteld op Frans (Frankrijk, Belgi毛, Luxemburg, Monaco of Zwitserland) en alleen v贸贸r ":" wanneer de taal voor de tekens is ingesteld op Frans (Canada).

Voorvoegsels voor ordinale getallen opmaken (1ste -> 1ste)

Geeft de teksttekens van rangtelwoorden, zoals 1ste, 2de, 3de, weer in superscript. In Engelse tekst zal 1st worden geconverteerd naar 1st.

Notitiepictogram

Merk op dat dit alleen geldt voor talen die de conventie van de opmaak van rangtelwoorden als superscript hebben.


Translitereer naar Oud-Hongaars als de tekstrichting van rechts naar links is

Woorden en cijfers worden getranslitereerd naar het Oud-Hongaarse schrift, als de tekstrichting van rechts naar links is met een complexe tekstindeling.

Talen met complexe-tekstlayout

Vervang << en >> door aanhalingstekens

Vervangt automatisch dubbele kleiner dan en groter dan tekens door dubbele aanhalingstekens 芦en禄 in verschillende talen en door enkele haakaanhalingstekens 鈥筫n鈥 in Zwitsers Frans.

Enkele aanhalingstekens / Dubbele aanhalingstekens

Geef de vervangende tekens op die moeten worden gebruikt voor enkele of dubbele aanhalingstekens.

Vervangen

Vervangt automatisch het standaardsysteemsymbool voor enkele aanhalingstekens door het opgegeven speciale teken.

Teken voor woordbegin

Selecteer het speciale teken dat automatisch het aanhalingsteken openen in het document vervangt wanneer u Extra - AutoCorrectie - Toepassen kiest.

Teken voor woordeinde

Selecteer het speciale teken dat automatisch het aanhalingsteken openen in het document vervangt wanneer u Extra - AutoCorrectie - Toepassen kiest.

Standaard

Herstelt de aanhalingstekens naar de standaardsymbolen.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Help ons, alstublieft!