Uitzonderingen

Geef de afkortingen of lettercombinaties op die niet automatisch moeten worden gecorrigeerd in LibreOffice.

De uitzonderingen die u definieert, zijn afhankelijk van de huidige taalinstellingen. Indien gewenst kunt u de taalinstellingen wijzigen door een andere taal te selecteren in het vak Vervanging en uitzonderingen voor taal.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Opties voor AutoCorrectie - Uitzonderingen (tabblad).


Vervanging en uitzonderingen voor taal:

Selecteer de taal waarvoor u vervangingsregels wilt maken of bewerken. In LibreOffice wordt eerst gezocht naar uitzonderingen die zijn gedefinieerd voor de taal die is ingesteld voor de tekst bij de huidige cursorpositie in het document. Vervolgens wordt naar uitzonderingen voor de overige talen gezocht.

Afkortingen waarop geen hoofdletter volgt

Typ een afkorting gevolgd door een punt en klik vervolgens op Nieuw. Hiermee voorkomt u dat in LibreOffice de eerste letter van het woord na de punt aan het einde van de afkorting automatisch door een hoofdletter wordt geschreven.

Geeft de afkortingen weer die niet automatisch worden gecorrigeerd. Als u een item uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u het gewenste item en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Woorden met TWee EErste HOofdletters of kLEINE LETTER

Typ het woord of de afkorting die begint met twee hoofdletters of een kleine letter waarvan u niet wilt dat LibreOffice dit verandert in één hoofdletter. Voer bijvoorbeeld PC in om te voorkomen dat LibreOffice van PC naar pc verandert. Voer eBook in om een automatische wijziging naar Ebook te voorkomen.

Geeft de woorden of afkortingen weer die beginnen met twee hoofdletters of een kleine letter die niet automatisch worden gecorrigeerd. Alle woorden die beginnen met twee hoofdletters of een kleine letter worden in het veld weergegeven. Om een item uit de lijst te verwijderen, selecteert u het item en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Nieuw

Voegt het huidige item aan de lijst met uitzonderingen toe.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Automatisch opnemen

Voegt automatisch gecorrigeerde afkortingen of automatisch gecorrigeerde woorden die beginnen met twee hoofdletters toe aan de corresponderende lijst met uitzonderingen, als de autocorrectie onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt door op +Z te drukken.

Deze functie is relevant wanneer de optie Elke zin met een hoofdletter beginnen of de optie TWee hoofdletters aan WOordbegin corrigeren zijn geselecteerd in de kolom [T] op het tabblad Opties van dit dialoogvenster en Extra - AutoCorrectie - Tijdens invoer is ingeschakeld.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Help ons, alstublieft!