Vervangen

Bewerkt de vervangingstabel voor het automatisch corrigeren of vervangen van woorden of afkortingen in uw document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie - Vervangen (tabblad).


Vervanging en uitzonderingen voor taal:

Selecteer de taal waarvoor u vervangingsregels wilt maken of bewerken. In LibreOffice wordt eerst gezocht naar uitzonderingen die zijn gedefinieerd voor de taal die is ingesteld voor de tekst bij de huidige cursorpositie in het document. Vervolgens wordt naar uitzonderingen voor de overige talen gezocht.

Vervangingstabel

Geeft de items weer voor het automatisch vervangen van woorden en afkortingen terwijl u typt. Wanneer u een item wilt toevoegen, voert u in de vakjes Vervangen en door: tekst in en klikt u vervolgens op Nieuw. Wilt u een item bewerken, dan selecteert u het, wijzigt u de tekst in het vakje door: en klikt u vervolgens op Vervangen. Wanneer u een item wilt verwijderen, selecteert u het en klikt u vervolgens op Verwijderen.

U kunt de functie AutoCorrectie gebruiken om een specifieke tekenopmaak op een woord of afkorting toe te passen. Selecteer de opgemaakte tekst in uw document, open dit dialoogvenster, hef de selectie van het vakje Alleen tekst op en voer vervolgens de tekst die u wilt vervangen in het vakje Vervangen in.

Vervangen

Geef het woord of de afkorting, die u wilt vervangen terwijl u typt, in. Jokertekens .* aan het einde van een woord resulteren in de vervanging van het woord vóór willekeurige achtervoegsels. Jokertekens .* vóór een woord resulteren in de vervanging ná willekeurige voorvoegsels. Bijvoorbeeld, de lettergroep "i18e.*" met de vervangingstekst "internationalisatie" zal "i18es" vinden en vervangen door "internationalisaties" of de lettergroep ".*..." met de vervangingstekst "..." zal drie puntjes in "woord..." vervangen door de typografisch correct voorgevormde Unicode horizontale ellipsis ("woord...").

Tippictogram

Om delen van een woord of tekens binnen woorden te vervangen, u kunt begin- en eind-jokertekens in hetzelfde patroon gebruiken. Bijvoorbeeld, het invoeren van tijdwaarden gaat sneller door alleen numerieke toetsen te gebruiken en dubbele decimale separatoren, zoals dubbele punten, op de volgende manier: geef het patroon ".*...*" of ".*,,.*" (dubbele punten of komma's binnen woorden) en de vervangende tekst ":" en het invoeren van "10..30" of "10,, 30" resulteert automatisch in "10:30".


door:

Voer de vervangende tekst, afbeelding, het vervangende frame of OLE-object in waarmee u de tekst in het vakje Vervangen wilt vervangen. Als u tekst, een afbeelding, een frame of een OLE-object in uw document hebt geselecteerd, is de relevante informatie hier al ingevoerd.

Alleen tekst

Slaat het item in het vakje door: zonder opmaak op. Wanneer de vervanging is gemaakt, gebruikt de tekst dezelfde opmaak als de documenttekst.

Nieuw

Voegt een item aan de vervangingstabel toe of vervangt het.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Help ons, alstublieft!