Opties

Selecteer de opties voor het automatisch corrigeren van fouten terwijl u typt en klik vervolgens op OK.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Opties voor AutoCorrectie - Opties (tabblad).


Vervangingstabel gebruiken

Indien u een lettercombinatie typt die overeenkomt met een sneltoets in de tabel Vervangen, dan wordt de lettercombinatie vervangen door de vervangingstekst.

TWee hoofdletters aan WOordbegin corrigeren

Als u twee hoofdletters aan het begin van een 'WOord' typt, wordt de tweede hoofdletter automatisch door een kleine letter vervangen.

note

Er worden geen correcties aangebracht op vermeldingen die in een van toepassing zijnde spellingwoordenboek zijn gevonden.


Elke zin met een hoofdletter beginnen.

Zet de eerste letter van elke zin in een hoofdletter

Automatisch *vet*, /cursief/, -doorhalen- en _onderstrepen_

Past automatisch vetgedrukte, cursieve, doorgestreepte of onderstreepte opmaak toe op tekst die wordt omsloten door respectievelijk sterretjes (*), deeltekens (/), koppeltekens (-) en onderstrepingstekens (_). Deze tekens verdwijnen nadat de opmaak is toegepast.

Notitiepictogram

Deze functie werkt niet als de opmaaktekens * / _ met een Invoermethode-editorzijn ingevoerd.


URL herkennen

Maakt automatisch een hyperlink wanneer u een URL typt.

Streepjes vervangen

Vervangt een of twee streepjes met een lang streepje (zie de volgende tabel).

Tekst wordt vervangen nadat u een voorloopspatie (spatie, tab of return) typt. In de volgende tabel vertegenwoordigen de A en B tekst die bestaat uit de letters A tot z of cijfers 0 tot 9. N staat alleen voor cijfers.

Tekst die u typt:

Het verkregen resultaat:

A - B (A, spatie, min, spatie, B)

A – B (A, spatie, en-streep, spatie, B)

A -- B (A, spatie, min, min, spatie, B)

A – B (A, spatie, en-streep, spatie, B)

A--B (A, min, min, B)

A—B (A, em-streep, B)
(zie noot onder de tabel)

N--N (N, min, min, N)

N–N (N, en-streepje, N)

A-B (A, min, B)

A-B (ongewijzigd)

A -B (A, spatie, min, B)

A-B (ongewijzigd)

A --B (A, spatie, min, min, B)

A – B (A, spatie, en-streep, spatie, B)


note

Als de tekst het Hongaarse of Finse taalkenmerk heeft, worden twee koppeltekens in de reeks A--B vervangen door een en-streepje in plaats van een em-streepje.


Dubbele spaties verwijderen

Vervangt twee of meer opeenvolgende spaties door één spatie.

Corrigeer onbedoeld gebruik van de cAPS LOCK-toets

Inverteert een woord met hoofdletter dat is ingevoerd met de Caps Lock-toets ingeschakeld, nadat een spatie is ingevoerd, en deactiveert de Caps Lock-toets. Als u bijvoorbeeld Libre invoert met Caps Lock ingeschakeld, wordt dit weergegeven als lIBRE, dat automatisch wordt omgezet in Libre.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Help ons, alstublieft!