Opties voor AutoCorrectie

Stelt de opties in voor het automatisch vervangen van tekst terwijl u typt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Opties voor AutoCorrectie.


Om een AutoCorrectie-regel toe te passen, voert u de vooraf gedefinieerde tekst in het document in en drukt u op de Spatiebalk .

Vervangen

Bewerkt de vervangingstabel voor het automatisch corrigeren of vervangen van woorden of afkortingen in uw document.

Uitzonderingen

Geef de afkortingen of lettercombinaties op die niet automatisch moeten worden gecorrigeerd in LibreOffice.

Opties

Selecteer de opties voor het automatisch corrigeren van fouten terwijl u typt en klik vervolgens op OK.

Gelokaliseerde opties

Specificeer de opties voor AutoCorrectie voor aanhalingstekens en voor opties die specifiek zijn voor de taal van de tekst.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Help ons, alstublieft!