Spelling

Controleert het document of de huidige selectie op spelfouten. Als een extensie voor het controleren van de grammatica is geĂŻnstalleerd, controleert het dialoogvenster ook op fouten in de grammatica.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Extra - Spelling en grammatica.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Beoordelen - Spelling.

In het menu Beoordelen op het tabblad Beoordelen, kies Spelling.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram

Spelling

Vanaf het toetsenbord:

F7


De spellingcontrole begint bij de huidige cursorpositie en gaat door tot het einde van het document of de selectie. Vervolgens kunt u ervoor kiezen de spellingcontrole vanaf het begin van het document voort te zetten.

Met spelling wordt gezocht naar verkeerd gespelde woorden en kunt u een onbekend woord toevoegen aan een gebruikerswoordenboek. Wanneer het eerste verkeerd gespelde woord is gevonden, wordt het dialoogvenster Spelling geopend.

Spelfouten zijn rood onderstreept, grammaticafouten blauw.

Teksttaal

Specificeert de taal die voor het controleren van de spelling moet worden gebruikt.

Voor een taalitem staat een vinkje als de spellingcontrole voor deze taal geactiveerd is.

Niet in woordenboek

Geeft de zin met het verkeerd gespelde woord gemarkeerd weer. Bewerk het woord of de zin, of klik op een van de voorstellen in het onderstaande tekstvak.

Eenmaal negeren

Slaat het onbekende woord over en zet de spellingcontrole voort.

note

De tekst op deze knop verandert in Hervatten als u het dialoogvenster Spelling open laat wanneer u terugkeert naar uw document. Om door te gaan met de spellingcontrole vanaf de huidige positie van de cursor, klikt u op Hervatten.


Alles negeren

Slaat alle voorkomende gevallen van het onbekende woord in het gehele LibreOffice document over en zet de spellingcontrole voort.

Negeer regel

Verschijnt bij het controleren van de grammatica. Klik om de voorgestelde grammaticale wijziging te negeren.

Aan woordenboek toevoegen

Voegt het onbekende woord aan een gebruikerswoordenlijst toe.

tip

Om een nieuw woordenboek toe te voegen, drukt u op Opties en vervolgens op Nieuw. Nadat LibreOffice opnieuw is opgestart, worden meerdere door de gebruiker gedefinieerde woordenboeken weergegeven wanneer op Aan woordenboek toevoegen wordt gedrukt. Selecteer welk woordenboek het toegevoegde woord moet krijgen.


Voorstellen

Geeft een lijst van alternatieve woorden, waardoor het verkeerd gespelde woord kan worden vervangen. Selecteer het woord dat u wilt gebruiken en klik op Corrigeren of Corrigeer alles.

Corrigeren

Vervangt het onbekende woord door het huidige voorstel. Als u meer dan alleen het verkeerd gespelde woord hebt gewijzigd, wordt de gehele zin vervangen.

Corrigeer alles

Vervangt alle gevallen van het onbekende woord door het huidige voorstel.

Grammatica controleren

Schakel eerst controle van alle spelfouten in en daarna van alle grammaticale fouten.

Opties

Opent een dialoogvenster waarin u de gebruikerswoordenlijsten kunt selecteren en de regels voor de spellingcontrole kunt instellen.

Ongedaan maken

Klikken om de laatste wijziging in de huidige zin ongedaan te maken. Klik opnieuw om de eerdere wijziging in dezelfde zin ongedaan te maken.

Help ons, alstublieft!