Tekstattributen

Stelt de eigenschappen voor indeling en verankering in voor de geselecteerde tekening of het tekstobject.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - .


Deze opdracht is alleen beschikbaar voor tekenobjecten die tekst kunnen bevatten, bijvoorbeeld voor rechthoeken, maar niet voor lijnen.

Tekst

Stelt de layout- en verankeringseigenschappen in voor tekst in het geselecteerde teken- of tekstobject.

Tekstanimatie

Voegt een animatie-effect aan de tekst in het geselecteerde tekenobject toe.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!