Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Selecteer drie of meer objecten en

Kies Vorm - Selectie verdelen (LibreOffice Draw).

Open het contextmenu - kies Selectie verdelen (LibreOffice Impress).


Objecten worden verdeeld op basis van de buitenste objecten in de selectie.

Original object distribution

Horizontaal

Specificeer de horizontale verdeling voor de geselecteerde objecten.

Horizontally Left

Distributes the selected objects, so that the left edges of the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally left

Horizontally Center

Distributes the selected objects, so that the horizontal centers of the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally center

Horizontally Spacing

Distributes the selected objects horizontally, so that the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally spaced evenly

Horizontally Right

Distributes the selected objects, so that the right edges of the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally right

Verticaal

Specificeer de verticale verdeling voor de geselecteerde objecten.

Vertically Top

Distributes the selected objects, so that the top edges of the objects are evenly spaced from one another.

Distribute objects vertically top

Vertically Center

Distributes the selected objects, so that the vertical centers of the objects are evenly spaced from one another.

Distribute objects vertically center

Vertically Spacing

Distributes the selected objects vertically, so that the objects are evenly spaced from one another.

Object distribution horizontally spaced evenly

Vertically Bottom

Distributes the selected objects, so that the bottom edges of the objects are evenly spaced from one another.

Distribute objects vertically bottom

Help ons, alstublieft!