Texturen

Stelt de eigenschappen van de oppervlaktetextuur voor het geselecteerde 3D-object in. Deze optie is pas beschikbaar als u een oppervlaktetextuur op het object hebt toegepast. U kunt snel een oppervlaktetextuur toepassen door de Galerij te openen, Shift+ in te drukken en dan een afbeelding op het geselecteerde 3D-object te slepen.

Pictogram Textuur

Textuur

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van het 3D-object, kies jet tabblad 3D-effecten - Texturen.


Texturen

Hier kunt u de textuureigenschappen instellen.

Type

Stel de kleureigenschappen van de textuur in.

Zwart-wit

Converteert de textuur naar zwart-wit.

Pictogram Zwart-wit

Zwart-wit

Kleur

Converteert de textuur naar kleur.

Pictogram Kleur

Kleur

Modus

Toont of verbergt arcering.

Alleen textuur

Past de textuur zonder arcering toe.

Pictogram Alleen textuur

Alleen textuur

Textuur en schaduw

Past de textuur met arcering toe. Klik op de knop Arcering in dit dialoogvenster om de arceringsopties voor de textuur te definiëren.

Pictogram Textuur en schaduw

Textuur en schaduw

Projectie X

Hier kunt u de opties voor het weergeven van de textuur instellen.

Objectspecifiek

Past de textuur automatisch aan de vorm en grootte van het object aan.

Pictogram Objectspecifiek

Objectspecifiek

Parallel

Past de textuur toe, parallel aan de horizontale as.

Pictogram

Parallel

Cirkelvormig

Wikkelt de horizontale as van het textuurpatroon rond een bol.

Pictogram Cirkelvormig

Cirkelvormig

Projectie Y

Klik op de respectievelijke knoppen om de structuur voor de Y-as van het object te definiëren.

Objectspecifiek

Past de textuur automatisch aan de vorm en grootte van het object aan.

Pictogram Objectspecifiek

Objectspecifiek

Parallel

Past de textuur toe, parallel aan de verticale as.

Pictogram Evenwijdig

Parallel

Cirkelvormig

Wikkelt de verticale as van het textuurpatroon rond een bol.

Pictogram Cirkelvormig

Cirkelvormig

Filter

Filtert een gedeelte van de 'ruis' uit die kan ontstaan bij het toepassen van textuur op een 3D-object.

Filteren aan/uit

Vervaagt de textuur een beetje, zodat ongewenste glinsteringen verdwijnen.

Pictogram Filteren aan/uit

Filteren aan/uit

Toepassen

Klik hier om de eigenschappen die in het dialoogvenster worden weergegeven toe te passen op het geselecteerde object.

Pictogram Toepassen

Toepassen

Bijwerken

Klik hier om in het dialoogvenster alle eigenschappen van het geselecteerde object te zien.

Pictogram Bijwerken

Bijwerken

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Naar 3D converteren

Gebruik dit pictogram om een geselecteerd 2D-object naar een 3D-object te converteren. U kunt ook meerdere 2D-objecten selecteren en deze converteren naar één enkel 3D-object. Om een groep 2D-objecten naar 3D te converteren, moet u eerst de groepering van de geselecteerde objecten opheffen.

Pictogram Naar 3D converteren

Converteren naar 3D

Naar draaiobject converteren

Klik hier om een geselecteerd 2D-object naar een 3D-rotatieobject te converteren. U kunt ook meerdere 2D-objecten selecteren en deze converteren naar één enkel 3D-rotatieobject. Om een groep 2D-objecten naar 3D te converteren, moet u eerst de groepering van de geselecteerde objecten opheffen.

Pictogram Naar draaiobject converteren

Naar draaiobject converteren

Perspectief in-/uitschakelen

Klik hier om de perspectiefweergave in of uit te schakelen.

Pictogram Perspectief in-/uitschakelen

Perspectief in-/uitschakelen

Help ons, alstublieft!