Arcering

Stelt de schaduwopties in voor het geselecteerde 3D object.

Pictogram Effecten

Effecten

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van het 3D-object, kies het tabblad 3D-effecten - Arcering.


Schaduw

Specificeer het type arcering dat op het geselecteerde 3D-object moet worden toegepast.

Modus

Selecteer de arceringsmethode die u wilt toepassen. Vlak wijst één kleur aan één veelhoek op het oppervlak toe. Gouraud mengt de kleuren over de verschillende veelhoeken. Phong neemt het gemiddelde van de kleur van elke pixel op basis van de pixels er omheen en vereist het meeste processorgebruik.

Schaduw

Voegt een schaduw toe aan het geselecteerde 3D-object of verwijdert deze.

Pictogram

3D-schaduw in-/uitschakelen

Helling

Voer een hoek in tussen 0 en 90 graden waarin de schaduw moet vallen.

Camera

Stel de camera-opties voor het geselecteerde 3D-object in.

Afstand

Voer de afstand in die tussen de camera en het midden van het geselecteerde object moet worden opengelaten.

Focus

Voer de brandpuntsafstand voor de camera in, waar een kleine waarde overeenkomt met een visooglens en een grote waarde met een telelens.

Toepassen

Klik hier om de eigenschappen die in het dialoogvenster worden weergegeven toe te passen op het geselecteerde object.

Pictogram Toepassen

Toepassen

Bijwerken

Klik hier om in het dialoogvenster alle eigenschappen van het geselecteerde object te zien.

Pictogram Bijwerken

Bijwerken

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Naar 3D converteren

Gebruik dit pictogram om een geselecteerd 2D-object naar een 3D-object te converteren. U kunt ook meerdere 2D-objecten selecteren en deze converteren naar één enkel 3D-object. Om een groep 2D-objecten naar 3D te converteren, moet u eerst de groepering van de geselecteerde objecten opheffen.

Pictogram Naar 3D converteren

Converteren naar 3D

Naar draaiobject converteren

Klik hier om een geselecteerd 2D-object naar een 3D-rotatieobject te converteren. U kunt ook meerdere 2D-objecten selecteren en deze converteren naar één enkel 3D-rotatieobject. Om een groep 2D-objecten naar 3D te converteren, moet u eerst de groepering van de geselecteerde objecten opheffen.

Pictogram Naar draaiobject converteren

Naar draaiobject converteren

Perspectief in-/uitschakelen

Klik hier om de perspectiefweergave in of uit te schakelen.

Pictogram Perspectief in-/uitschakelen

Perspectief in-/uitschakelen

Help ons, alstublieft!