Rijen verwijderen

Verwijdert de geselecteerde rij(en).

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Contextmenu voor een rijkop in een geopende databasetabel - Rijen verwijderen.


Deze opdracht kan alleen worden geactiveerd wanneer u het pictogram Bewerken op de werkbalk Tabelgegevens of Standaard selecteert.

Help ons, alstublieft!