Gegevensbronnen

Deze sectie bevat informatie over het bladeren door en het bewerken van databasetabellen.

Database-overzicht

note

U kunt de gegevensbronverkenner niet gebruiken voor een databasetabel die in de ontwerpweergave is geopend.


Gegevensbronverkenner

De opdrachten voor de gegevensbronverkenner zijn te vinden de werkbalk Tabelgegevens en in contextmenu's.

Records selecteren

Wanneer u een record in een databasetabel wilt selecteren, klikt u op de rijkop of op een rijkop en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen omhoog en omlaag.

De volgende tabel beschrijft hoe afzonderlijke objecten in de gegevensbronverkenner kunnen worden geselecteerd:

Selectie

Actie

Record

Klik op de rijkop

Verschillende records of een selectie verwijderen

Houd de -toets ingedrukt en klik op de rijkop

Kolom

Klik op de kolomkop

Gegevensveld

Klik in het gegevensveld

Volledige tabel

Klik op de rijkop van de kolomkoppen


Werkbalk tabelgegevens (bewerken tabelgegevens)

Pictogram

Hiermee kunt u records van de databasetabellen bewerken, toevoegen of verwijderen.

Gegevens knippen, kopiëren en plakken

U kunt velden in de Gegevensbronweergave knippen, kopiëren en plakken. De gegevensbronverkenner ondersteunt ook slepen en neerzetten van tabelvelden, of eenvoudige tekst en getallen vanuit andere LibreOffice-bestanden.

Slepen en neerzetten werkt niet voor binaire, Ja/Nee-, afbeeldings- of teltabelvelden.

note

Slepen en neerzetten werkt alleen in de modus Bewerken.


Werkbalk Tabelgegevens

Gebruik de werkbalk Tabelgegevens om de gegevensweergave te regelen.

Navigeren in de gegevensbronverkenner

Gebruik de werkbalk Formuliernavigator aan de onderkant van de gegevensbronweergave om tussen verschillende records te navigeren.

Eerste record

Pictogram

Ga naar de eerste record in de tabel.

Vorige record

Pictogram

Ga naar de vorige record in de tabel.

Recordnummer

Typ het nummer van de record die u wilt weergeven en druk vervolgens op Enter.

Volgende record

Pictogram

Ga naar de volgende record in de tabel.

Laatste record

Pictogram

Ga naar de laatste record in de tabel.

Nieuwe record

Pictogram

Voegt een nieuwe record in de huidige tabel in. Wanneer u een record wilt maken, klikt u op het sterretje (*) onder aan de tabelweergave. Er wordt een lege rij aan het einde van de tabel toegevoegd.

Aantal records

Geeft het aantal records weer. Bijvoorbeeld: "Record 7 van 9(2)" geeft aan dat twee records (2) zijn geselecteerd in een tabel die 9 records bevat, en dat de cursor in record nummer 7 staat.

Tabellen beheren

Wanneer u de opdrachten voor het opmaken van de tabel wilt oproepen, klikt u met de rechtermuisknop op een kolom- of rijkop.

Tabelopmaak

Maakt de geselecteerde rij(en) op.

Rijhoogte

Wijzigt de hoogte van de huidige rij of de geselecteerde rijen.

Rijen verwijderen

Verwijdert de geselecteerde rij(en).

Kolomopmaak

Maakt de geselecteerde kolom(men) op.

Kolombreedte

Wijzigt de breedte van de huidige kolom of de geselecteerde kolommen.

Kolommen verbergen

Verbergt de geselecteerde kolom(men). Wilt u verborgen kolommen weergeven, klik dan met de rechtermuisknop op een kolomkop en kies vervolgens Kolommen weergeven.

Kolommen weergeven

Toont verborgen kolommen. Kies de kolom die u wilt weergeven uit de lijst of klik op Alle om alle verborgen kolommen weer te geven.

Help ons, alstublieft!