Uitlijning

Stelt de uitlijningsopties voor de inhoud van de huidige cel, of de geselecteerde cellen in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..


Horizontaal

Kies de horizontale uitlijningsoptie die u wilt toepassen op de celinhoud.

Standaard

Lijnt getallen rechts en tekst links uit.

Notitiepictogram

Als de optie Standaard is geselecteerd, worden getallen rechts uitgelijnd en wordt tekst links uitgevuld.


Links

Lijnt de inhoud van cel links uit.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram Links uitlijnen

Links uitlijnen

Rechts

Lijnt de inhoud van cel rechts uit.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

Midden

Centreert de inhoud van de cel horizontaal.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram Centreren

Uitgevuld

Lijnt de inhoud van de cel op de linker- en rechtercelranden uit.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram Uitgevuld

Uitvullen

Gevuld

Herhaalt de celinhoud (getal en tekst) tot het zichtbare gebied van de cel is opgevuld. Deze functie werkt niet met tekst die regeleinden bevat.

Verdeeld

Lijnt de inhoud gelijkmatig uit over de gehele cel. In tegenstelling tot Uitgevuld beïnvloedt het de laatste tekstregel ook.

Inspringing

Inspringingen van de linkerrand van de cel door het bedrag dat u invoert.

Verticaal

Kies de verticale uitlijningsoptie die u wilt toepassen op de celinhoud.

Standaard

Lijnt de celinhoud uit aan de onderkant van de cel.

Boven

Lijnt de celinhoud op de bovenrand van de cel uit.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Beneden

Lijnt de inhoud van de cel op de benedenrand van de cel uit.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram Op onderkant uitlijnen

Op onderkant uitlijnen

Gecentreerd

Centreert de inhoud van de cel verticaal.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram Verticaal centreren

Verticaal gecentreerd uitlijnen

Uitgevuld

Hiermee lijnt u de inhoud van de cel uit aan de bovenkant en de onderkant van de cel.

Verdeeld

Hetzelfde als Uitgevuld, tenzij de tekstrichting verticaal is. Dan gedraagt het zich op dezelfde manier als de instelling Horizontale Verdeling, dat wil zeggen dat de laatste regel ook is uitgevuld.

Tekstoriëntatie

Stelt de tekstrichting van de celinhoud in.

Klik op de draaiknop om de tekstrichting instellen.

Graden

Voer de rotatiehoek in van 0 tot 360 voor de tekst in de geselecteerde cel(len).

Referentiekant

Geef de celrand op van waaruit de gedraaide tekst moet starten.

  1. Inhoud uitbreiden vanaf onderkant cel: Schrijft de geroteerde tekst van de onderste celrand naar buiten.

  2. Inhoud uitbreiden vanaf bovenkant cel: Schrijft de geroteerde tekst van de bovenste celrand naar buiten.

  3. Inhoud binnen cellen uitbreiden: Schrijft de geroteerde tekst alleen in de cel.

Verticaal gestapeld

Lijnt tekst verticaal uit.

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Modus Aziatische lay-out

Dit selectievak is alleen beschikbaar als ondersteuning voor Aziatische talen is ingeschakeld en de tekstrichting wordt ingesteld op verticaal. Zet Aziatische tekens onder elkaar, in de geselecteerde cel(len). Als de cel meer dan één regel tekst bevat, worden de regels omgezet naar tekstkolommen die zijn gerangschikt van rechts naar links. Westerse tekens in de geconverteerde tekst worden 90 graden naar rechts gedraaid. Aziatische tekens worden niet gedraaid.

Eigenschappen

Bepaalt de tekststroom in een cel.

Automatische tekstomloop

Laat tekst op een andere regel binnen de celgrens doorlopen. Het aantal regels is afhankelijk van de breedte van de cel. Om een handmatig regeleinde in te voeren, druk in de cel op +Enter.

Regeleinden in cellen invoegen

Woordafbreking actief

Hiermee wordt woordafbreking voor tekst-terugloop ingesteld.

Aan celgrootte aanpassen

Verkleint de weergegeven tekengrootte zodat de celinhoud in de huidige celbreedte past. U kunt deze opdracht niet toepassen op een cel die regeleinden bevat.

Help ons, alstublieft!