Tekstanimatie

Voegt een animatie-effect aan de tekst in het geselecteerde tekenobject toe.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies het tabblad Opmaak - - Tekstanimatie.


Tekstanimatie-effecten

Selecteer het effect dat u wilt toepassen en stel vervolgens de eigenschappen van het effect in.

Effecten

Selecteer het animatie-effect dat u op de tekst in het geselecteerde tekenobject wilt toepassen. Wanneer u een animatie-effect wilt verwijderen, selecteert u Geen effect.

Naar links

Scrolt tekst van rechts naar links.

Pictogram

Pijl links

Naar rechts

Scrolt tekst van links naar rechts

Pictogram

Pijl rechts

Naar de bovenkant

Scrolt tekst van onder naar boven.

Pictogram

Pijl omhoog

Naar de onderkant

Scrolt tekst van boven naar onder.

Pictogram

Pijl naar beneden

Eigenschappen

Tekst zichtbaar bij starten

Tekst is zichtbaar en bevindt zich in het tekenobject wanneer het effect wordt toegepast.

Tekst zichtbaar bij sluiting

Tekst blijft zichtbaar nadat het effect is toegepast.

Animatie-effecten

Stel de lusopties voor het animatie-effect in.

Continu

Speelt het animatie-effect continu af. Wanneer u wilt specificeren hoe vaak het effect moet worden afgespeeld, heft u de selectie van dit vakje op en voert u in het vakje Continu een getal in.

Het vakje Continu

Voer in hoe vaak het animatie-effect herhaald moet worden.

Stap

Specificeer de stapgrootte voor het scrollen van de tekst.

Pixels

Meet de stapgrootte in pixels.

Vak Stapgrootte

Voer het aantal stappen in waarmee de tekst gescrold moet worden.

Vertraging

Specificeer hoe lang er gewacht moet worden voordat het effect herhaald wordt.

Automatisch

LibreOffice bepaalt automatisch hoe lang er gewacht moet worden voordat een effect herhaald wordt. Wanneer u handmatig een vertragingsperiode wilt toewijzen, heft u de selectie van dit vakje op en voert u vervolgens een waarde in het vakje Automatisch in.

Het vakje Automatisch

Voer in hoe lang er gewacht moet worden voordat het effect herhaald wordt.

Help ons, alstublieft!