Groepering verlaten

Sluit de groepering af, zodat u de individuele objecten in de groepering niet meer kunt bewerken. Als u zich in een geneste groepering bevindt, wordt alleen de geneste groepering gesloten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Kies Groep verlaten.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Afbeelding - Groep verlaten.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Groep verlaten

Groepering verlaten


Help ons, alstublieft!