Groepering betreden

Opent de geselecteerde groepering, zodat u de individuele objecten kunt bewerken. Als de geselecteerde groepering een geneste groepering bevat, kunt u deze opdracht voor de subgroeperingen herhalen. Deze opdracht haalt de objecten niet permanent uit de groepering.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu - kies Groepering betreden.

Pictogram Groepering betreden

Groepering betreden


Tippictogram

Wanneer u een individueel object in een groepering wilt selecteren, houdt u ingedrukt en klikt u vervolgens op het object.


Help ons, alstublieft!