Groepering opheffen

Deelt de geselecteerde groepering in individuele objecten op.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu - kies Groepering opheffen.

Pictogram Groepering opheffen

Groepering opheffen


Als u de geneste groeperingen binnen een groep wilt opdelen, moet u deze opdracht voor elke subgroepering herhalen.

Help ons, alstublieft!