Groeperen

Groepeert de geselecteerde objecten, zodat zij als één object kunnen worden verplaatst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Kies Groeperen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Afbeelding - Groeperen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Groeperen

Groeperen


De eigenschappen van individuele objecten blijven behouden na de groepering. U kunt groeperingen nesten, wat betekent dat u een groepering binnen een groepering kunt hebben.

Help ons, alstublieft!