Groeperen

Groepen houden geselecteerde objecten bij elkaar, zodat zij kunnen worden verplaatst of opgemaakt als één object.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Groeperen.

In het contextmenu:

Kies Groeperen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Afbeelding (tabblad).

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Groeperen

Groeperen


Werken met groepen

Wanneer u de individuele objecten van een groep wilt bewerken, selecteert u de groep, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u vervolgens

Wanneer u een groep bewerkt worden de objecten die geen deel uitmaken van die groep gedimd weergegeven.

Gebruik Tab en Shift+Tab om tussen de objecten in een groep heen en weer te gaan.

Wilt u een groep afsluiten, dan klikt u met de rechtermuisknop en kiest u vervolgens

Groeperen

Groepeert de geselecteerde objecten, zodat zij als één object kunnen worden verplaatst.

Groepering opheffen

Deelt de geselecteerde groepering in individuele objecten op.

Groepering betreden

Opent de geselecteerde groepering, zodat u de individuele objecten kunt bewerken. Als de geselecteerde groepering een geneste groepering bevat, kunt u deze opdracht voor de subgroeperingen herhalen. Deze opdracht haalt de objecten niet permanent uit de groepering.

Groepering verlaten

Sluit de groepering af, zodat u de individuele objecten in de groepering niet meer kunt bewerken. Als u zich in een geneste groepering bevindt, wordt alleen de geneste groepering gesloten.

Help ons, alstublieft!