Dialoogvenster Fontwork (om tekst langs een curve te plaatsen)

Eenvoudig hulpmiddel om tekst langs een curve te plaatsen zonder enige buitensporige effecten.

note

Dit Fontwork dialoogvenster is bedoeld om tekst een curve te laten volgen. Teken een curve, dubbelklik erop en typ er tekst in. Met de curve geselecteerd, kunt u nu het Fontwork-commando activeren. .


Uitlijnpictogrammen

U kunt tekst elke vorm laten volgen. De meeste aangepaste vormen die beschikbaar zijn in de werkbalk Tekening, moeten naar een ander type worden geconverteerd voordat u ze met Fontwork kunt gebruiken. Klik in Impress of Draw met rechts op de vorm en selecteer Converteren - Naar boog/Naar veelhoek/Naar contour. Als u wilt, kunt u de geconverteerde vorm nu kopiëren en in Writer plakken voor gebruik met Fontwork. Vormen in de werkbalken Overgenomen cirkels en ellipsen en Overgenomen rechthoeken in Draw en Impress hoeven niet te worden geconverteerd. De Cirkelboog opgenomen in de Basisvormen is ook een "overgenomen" vorm.

Basislijn uit

Verwijder basislijn opmaak.

Pictogram Uit

Basislijn uit

Draaien

Gebruikt de boven- of onderrand van het geselecteerde object als tekstbasislijn.

Pictogram

Draaien

Rechtop

Gebruikt de boven- of onderrand van het geselecteerde object als tekstbasislijn en bewaart de originele verticale uitlijning van de individuele tekens.

Pictogram Rechtop

Rechtop

Horizontaal schuintrekken

Kantelt de tekens in het tekstobject horizontaal.

Pictogram Horizontaal schuintrekken

Horizontaal kantelen

Verticaal schuintrekken

Kantelt de tekens in het tekstobject verticaal.

Pictogram Verticaal schuintrekken

Verticaal kantelen

Orientatie

Draait de richting van het tekstverloop om en spiegelt de tekst horizontaal of verticaal. Wilt u deze opdracht gebruiken, dan moet u eerst een andere basislijn voor de tekst toepassen.

Pictogram Orientatie

Looprichting

Links uitlijnen

Lijnt de tekst uit op het linkereinde van de tekstbasislijn.

Pictogram Links uitlijnent

Links uitlijnen

Centreren

Centreert de tekst op de tekstbasislijn.

Pictogram Centreren

Centreren

Rechts uitlijnen

Lijnt de tekst uit op het linkereinde van de tekstbasislijn.

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

AutoGrootte tekst

Past de grootte van de tekst aan de lengte van de tekstbasislijn aan.

Pictogram AutoGrootte tekst

AutoTekstgrootte

Afstand

Voer de afstand in die u tussen de tekstbasislijn en de basis van de individuele tekens wilt openlaten.

Pictogram Afstand

Afstand

Inspringen

Voer de afstand in die u tussen de tekstbasislijn en het begin van de individuele tekens wilt openlaten.

Pictogram Inspringen

Inspringing

Omtrek

Toont of verbergt de tekstbasislijn of de randen van het geselecteerde object.

Pictogram Omtrek

Omtrek

Tekstomtrek

Toont of verbergt de randen van de individuele tekens in de tekst.

Pictogram Tekstomtrek

Letteromranding

Geen tekstschaduw

Verwijdert schaduweffecten die u op de tekst hebt toegepast.

Pictogram Geen tekstschaduw

Uit

Tekstschaduw toevoegen

Voegt een schaduw toe aan de tekst in het geselecteerde object. Klik op deze knop en voer dan de dimensies van de schaduw in de vakken Afstand X en Afstand Y in.

Pictogram Tekstschaduw toevoegen

Tekstschaduw toevoegen

Tekstschaduw schuintrekken

Voegt een schuine schaduw aan de tekst in het geselecteerde object toe. Klik op deze knop en voer dan de dimensies van de schaduw in de vakken Afstand X en Afstand Y in.

Pictogram Tekstschaduw schuintrekken

Tekstschaduw schuintrekken

Schaduw Horizontale Afstand of Schaduwhoek

Voer de horizontale afstand in tussen de teksttekens en de rand van de schaduw of de hoek van de schaduw die schuin afwijkt van verticaal.

Pictogram X-afstand

X-afstand van schaduwhoek

Verticale afstand of schaduwgrootte

Voer de verticale afstand tussen de teksttekens en de rand van de schaduw in, of de grootte van de schaduw in procenten van de tekengrootte.

Pictogram Y-afstand

Y-afstand of schaduwgrootte

Schaduwkleur

Selecteer een kleur voor de schaduw van de tekst.

Help ons, alstublieft!