Dialoogvenster Fontwork (om tekst langs een curve te plaatsen)

Eenvoudig hulpmiddel om tekst langs een curve te plaatsen zonder enige buitensporige effecten.

note

Dit Fontwork dialoogvenster is bedoeld om tekst een curve te laten volgen. Teken een curve, dubbelklik erop en typ er tekst in. Met de curve geselecteerd, kunt u nu het Fontwork-commando activeren. .


Uitlijnpictogrammen

U kunt tekst elke vorm laten volgen. De meeste aangepaste vormen die beschikbaar zijn in de werkbalk Tekening, moeten naar een ander type worden geconverteerd voordat u ze met Fontwork kunt gebruiken. Klik in Impress of Draw met rechts op de vorm en selecteer Converteren - Naar boog/Naar veelhoek/Naar contour. Als u wilt, kunt u de geconverteerde vorm nu kopiëren en in Writer plakken voor gebruik met Fontwork. Vormen in de werkbalken Overgenomen cirkels en ellipsen en Overgenomen rechthoeken in Draw en Impress hoeven niet te worden geconverteerd. De Cirkelboog opgenomen in de Basisvormen is ook een "overgenomen" vorm.

Verwijder basislijn opmaak.

Pictogram

Uit

Gebruikt de boven- of onderrand van het geselecteerde object als tekstbasislijn.

Pictogram

Draaien

Gebruikt de boven- of onderrand van het geselecteerde object als tekstbasislijn en bewaart de originele verticale uitlijning van de individuele tekens.

Pictogram

Rechtop

Kantelt de tekens in het tekstobject horizontaal.

Pictogram

Horizontaal kantelen

Kantelt de tekens in het tekstobject verticaal.

Pictogram

Verticaal kantelen

Draait de richting van het tekstverloop om en spiegelt de tekst horizontaal of verticaal. Wilt u deze opdracht gebruiken, dan moet u eerst een andere basislijn voor de tekst toepassen.

Pictogram

Looprichting

Lijnt de tekst uit op het linkereinde van de tekstbasislijn.

Pictogram

Links uitlijnen

Centreert de tekst op de tekstbasislijn.

Pictogram

Midden

Lijnt de tekst uit op het linkereinde van de tekstbasislijn.

Pictogram

Rechts uitlijnen

Past de grootte van de tekst aan de lengte van de tekstbasislijn aan.

Pictogram

AutoTekstgrootte

Voer de afstand in die u tussen de tekstbasislijn en de basis van de individuele tekens wilt openlaten.

Pictogram

Afstand

Voer de afstand in die u tussen de tekstbasislijn en het begin van de individuele tekens wilt openlaten.

Pictogram

Inspringing

Toont of verbergt de tekstbasislijn of de randen van het geselecteerde object.

Pictogram

Omtrek

Toont of verbergt de randen van de individuele tekens in de tekst.

Pictogram

Letteromranding

Verwijdert schaduweffecten die u op de tekst hebt toegepast.

Pictogram

Uit

Voegt een schaduw toe aan de tekst in het geselecteerde object. Klik op deze knop en voer dan de dimensies van de schaduw in de vakken Afstand X en Afstand Y in.

Pictogram

Verticaal

Voegt een schuine schaduw aan de tekst in het geselecteerde object toe. Klik op deze knop en voer dan de dimensies van de schaduw in de vakken Afstand X en Afstand Y in.

Pictogram

Kantelen

Horizontale afstand

Voer de horizontale afstand tussen de teksttekens en de rand van de schaduw in.

Pictogram

Afstand X

Verticale afstand

Voer de verticale afstand tussen de teksttekens en de rand van de schaduw in.

Pictogram

Afstand Y

Schaduwkleur

Selecteer een kleur voor de schaduw van de tekst.

Help ons, alstublieft!